Åka utomlands med barn gemensam vårdnad

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Det ligger på vårdnadshavarnas ansvar att resan för barn godkänns
Kan en förälder resa utomlands med sitt barn om den andra föräldern inte gett sin tillåtelse? Huvudregeln är alltid att båda föräldrar ska fatta beslut om resan. Det finns flera regler som du som föräldrar måste tänka på när ditt barn ska resa utomlands. Det finns internationella regler som du måste beakta när ditt barn ska resa till ett annat land.

När två föräldrar har separerat och båda har gemensam vårdnad av barnet kan det många gånger uppstå frågor om barnets angelägenheter. Många föräldrar kan bli oroliga när den andra föräldern ska resa utomlands med barnet, ofta på grund av att föräldrarna inte kommer överens.

De flesta fall av bortförande av barn sker av en förälder som reser utomlands därför har nästan alla länder i världen och flygbolag krav på att föräldrar ger tillstånd till att barnet får resa utomlands. Tillståndet ges för utlandsresa.

Om föräldrar har gemensam vårdnad ska handlingen skrivas under av båda föräldrarna. Handlingen visar vilken resa som har godkänts samt med vem barnet kommer resa med. Föräldrarna har rätt att tillsammans godkänna att barnet reser med den person som föräldrar önskar.

Om den ena föräldern inte vill att barnet reser utomlands

Enligt svensk lag ska föräldrar gemensamt fatta beslut som rör barnets angelägenheter. Vid gemensam vårdnad innebär det att ena föräldern inte ensam kan besluta om barnet ska få resa utomlands. Ett beslut från båda vårdnadshavarna måste alltså ges.

Du kan läsa mer om föräldramedgivandet och tryggheten det ger för vårdnadshavare samt länder och flygbolag. Extern artikel här.

Du kan också läsa mer hos Lawline som svarar för juridiska frågor.

Så ger vårdnadshavare tillstånd vid gemensam vårdnad

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad beställer ett intyg här. Fyll i samtliga krav på uppgifter och beställ hem handlingen. Barnet ska sedan ha med sig handlingen under resans gång. Är en av föräldrarna med på resan kan den uppvisa intyget på förfrågan av tull, myndigheter eller flygbolag.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök