Fullmakt för bil och andra fordon som körs utomlands – Skaffa intyget här

Beställ fullmakten i god tid före avresan

Här beställer du en giltig fullmakt för att köra någon annans bil utomlands eller annat fordon. Om du planerar att köra utomlands med en bil eller annat fordon som inte är ditt kan du ha med dig en fullmakt som bevisar att du har befogenheter att framföra fordonet genom tillåtelse av ägaren.

När du åker genom gränskontroller kan ländernas myndigheter komma att avkräva en fullmakt som styrker att du har rätt att framföra bilen eller fordonet. Saknas en fullmakt kan gränskontroller ifrågasätta inresan med fordonet.

Handläggningen sker inom 30 minuter. Vi framställer fullmakt för utlandskörning av bil och andra fordon som exempelvis: motorcykel, husvagn, husbil, trailer eller lastbil. Fullmakten måste undertecknas av ägaren (fullmaktsgivaren) och två valfria vittnen över 18.

Köra bil utomlands eller annat fordon fullmakt

Här kan du beställa en fullmakt när du ska köra bil eller annat fordon utomlands som inte är ditt eget. Leverans av fullmakt sker inom 30 minuter från att vi har mottagit din betalning. Leverans sker till den e-postadress du anger i din beställning.

Fullmakten visar att du har fått tillåtelse att köra någon annans fordon i ett annat land.

Fullmaktens innehåll

Fullmakten innehåller information om fordonet, märke och registreringsnummer samt information om vem som ska framföra fordonet och vem som är den riktiga ägaren av fordonet.

Fullmakten ges ut i engelska för att den ska vara läsbar i hela världen samt i det svenska språket, i ett och samma dokument.

Handläggning och leverans inom 30 minuter

Fullmakten utfärdas efter att vi har mottagit din betalning och tar 30 minuter att expediera. Fullmakten skickas till din e-postadress i en PDF som sedan ska skrivas ut och tas med under resan.

Ångerrätten gäller i 14 dagar när vi inte har utfärdat fullmakten. För att utnyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se.

När du betalar för en fullmakt regleras köpet genom Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), vilket innebär att du accepterar att utförandet sker omgående och att du avsäger dig ångerrätten när det avser en vara som har tillverkats enligt dina anvisningar eller och som har fått en tydlig personlig prägel.

Så beställer du en fullmakt för att köra någon annans bil

Du skapar ett tillstånd online för att kunna att använda en annan persons bil under din resa. Du måste fylla i uppgifterna i beställningsformuläret, vilket du gör stegvis.

De uppgifter som ska lämnas är för att fullmakten ska vara giltig är:

  1. Information om den/som ska framföra bilen/fordonet
  2. Avreseort och destination med bilen
  3. Datum för resan med bilen
  4. Uppgifter om fordonets ägare
  5. Bilens registeringsnummer, märke och modell

 

Efter beställningen och din betalning kommer du att få en bekräftelse på att din beställning är mottagen. I samband med bekräftelsen skickas fullmakten till din e-postadress.

När du har fått fullmakten ska du sedan skriva ut den och ha med den under hela resan.

Information

En fullmakt för utlandskörning visar att du har rätt att köra någon annans bil eller fordon utomlands. Det är viktigt att ha med sig detta tillstånd för att undvika problem vid gränspassager under utlandsresan.

Tänk på att det är förarens ansvar att kontrollera ländernas inreseregler vid körning med lånade bilar och andra fordon. Utrikesgruppen tillhandahåller de nödvändiga juridiska handlingarna, men ansvaret att följa internationella regler ligger alltid på föraren.

Vanliga destinationer med fordon utomlands

Spanien

Norge

Finland

Grekland

Balkan

Danmark

Albanien

Holland

Turkiet

Polen

Frankrike

Italien

Tyskland

Belgien

Holland

Serbien

En fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en person (fullmaktstagaren) behörighet att agera på uppdrag av en annan person (fullmaktsgivaren) i specifika ärenden eller uppgifter. Fullmakten anger ofta de exakta handlingar som fullmaktstagaren har tillåtelse att utföra och kan användas i olika sammanhang. På Utrikesgruppen.se har vi tagit fram en särskild fullmakt för dig som ska låna en bil eller annat fordon för att köra den utomlands.

För att vi ska kunna framställa en fullmakt till dig som ska köra bil utomlands är avgiften för 450 SEK. Avgiften betalas online med kort innan vi framställer fullmakten till dig som ska åka utomlands med någon annans bil, mc eller annat fordon.

Fullmakten för att någon annans bil utomlands ges ut på engelska och svenska, detta för att informationen i fullmakten ska vara läsbar i hela världen.

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalningen kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans av betalningsunderlag/kvitto sker till beställarens e-postadress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in till oss.

Fullmakt för att åka utomlands med någon annans bil, mc eller annat fordon levereras till den e-postadress du anger i din beställning.

Fullmakt för utlandskörning av annans fordon (bil, mc eller annat fordon) är en fullmakt för personer som ska åka utomlands med någon annans fordon. Fullmaktens innehåll visar att den riktiga ägaren till ett fordon skriftligen har gett sitt tillstånd till att en annan person får framföra fordonet i ett annat land.

Många länder och gränskontroller utövar kontroll över fordon som kommer in i landet, särskilt för att upptäcka stulna bilar. Många länder kräver därför att den som lånar ett fordon och ska köra utomlands har med sig en fullmakt.

Tänk på att det ligger på ditt ansvar att kontrollera vilka inreseregler som gäller med lånade fordon. Du kan kontrollera reglerna med ambassaderna.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att utnyttja ångerrätten mejla oss till info@utrikesgruppen.se

Kontaktuppgifter till Utrikesgruppen:

Svenska Utrikesgruppen AB
Box 11053
100 61 Stockholm

E-post: info@utrikesgruppen.se

Beställ en fullmakt för utlandskörning av fordon

Du fyller i uppgifterna i formuläret och sedan framställer vi en fullmakt till dig. Handlingarna skickas till den e-postadress du anger i beställningsformuläret. 

Du betalar enkelt online och handläggningen sker inom 30 minuter.

Köra utomlands med någon annans bil

Beställ vår juridisk anpassade fullmakt som vi har tagit fram just för ändamålet att köra någon annans bil utomlands.

Sök