Alla svenska förskolor utomlands

info@utrikesgruppen.se

Funderar på att bo och leva i ett annat land och har barn? En viktig del i barnets uppväxt är att gå på förskola. Här kan du ta del av vilka svenska förskolor som finns utomlands. Barn som flyttar och bor i annat land under en längre tid har inte rätt till kostnadsfri utbildning genom det svenska skolsystemet. När ni bor utomlands kan ni istället ta del av skolgången mot en avgift.

Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet.

Lista på samtliga svenska förskolor utomlands (EUROPA):

Lista på samtliga svenska förskolor utomlands (AFRIKA):

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök