Alla tillstånd och registreringar från TullverketResa med barn? Beställ föräldramedgivande

Här finns länkar och information om alla tillstånd och registreringar från Tullverket
EORI

Eori står för ”Economic Operator Registration and Identification” och är ett registreringsnummer som är unikt och som ska användas vid all verksamhet som är tullrelaterad inom EU.

Mer information om Eori går att läsa här.

SAMLAD GARANTI – TILLSTÅND

Samlad garanti innebär att du ställer garanti för tull och andra avgifter för två eller flera händelser, deklarationer eller tullförfaranden. För att få använda samlad garanti behöver du ett tillstånd. Du behöver även ett separat tillstånd till det förfarande som garantin avser.

Mer information om samlad garanti – tillstånd går att läsa här.

REGISTRERING SOM TULLOMBUD

För att du ska kunna agera som tullombud måste du registrera ditt företag hos Tullverket. Registrering som TVOMB sker en gång per juridisk person på -00 nivå, ingen registrering sker på tilläggssiffror.

Mer information om registrering som tullombud går att läsa här.

AEO, GODKÄND EKONOMISK AKTÖR

AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Mer information om AEO, godkänd ekonomisk aktör går att läsa här.

SYSTEMET FÖR TULLBESLUT, CDS

I Systemet för tullbeslut kan du ansöka om, återkalla och ändra EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket som rör din ansökan eller ditt tillstånd.

Mer information om systemet för tullbeslut, cds går att läsa här.

SAMTLIGA TILLSTÅND

Mer information och länkar till samtliga tillstånd som du kan söka för att förenkla din tullhantering finns här.

ÅTERKALLA ETT TILLSTÅND

Om du vill återkalla ett tillstånd och om du inte längre har nytta av det klicka här.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier