Allt om d-nummer i Norge

info@utrikesgruppen.se

Norskt identitetsnummer d-nummer består av 11 siffror.
Ett norskt d-nummer är ett unikt identitetsnummer som du kan få om du har en tillfällig anknytning till Norge. Det kan till exempel gälla om du ska arbeta i Norge under några månader, är asylsökande eller om du är utländsk medborgare och innehar en styrelsepost i ett norskt företag.

Krav för att få ett d-nummer

Det finns två typer av identitetsnummer i Norge: födelsenummer och d-nummer. Vilket identitetsnummer du som utländsk person tilldelas beror bland annat på hur länge du planerar att vistas i Norge.

Du kan erhålla ett d-nummer om du planerar att vistas i Norge:

 • i mindre än sex månader, eller
 • i mer än sex månader, men inte uppfyller kraven för att tilldelas ett födelsenummer.

Så får du ett d-nummer

När du kontaktar en verksamhet eller myndighet för att utföra en tjänst eller genomföra en uppgift kan det hända att de kräver att du har ett norskt identitetsnummer. Om du inte har ett födelsenummer kan vissa verksamheter och myndigheter beställa ett d-nummer åt dig. Till exempel kommer Skatteetaten att beställa ett d-nummer åt dig om du ansöker om skattekort.

Du kan få ett d-nummer

 • ska arbeta eller bedriva näringsverksamhet
 • är asylsökande eller har annan giltig uppehållstillstånd
 • får socialförsäkringsförmåner
 • är styrelsemedlem i ett företag
 • äger en bostad
 • ska öppna en bankkonto
 • ska rapportera till myndigheterna på ett företags vägnar i Norge

När en verksamhet eller myndighet ska beställa ett d-nummer åt dig krävs att du skickar en bekräftad kopia av ditt pass eller ditt nationella ID-kort till dem. En bekräftad kopia innebär att en norsk offentlig myndighet, norsk utlandsstation, notarius publicus, fastighetsmäklare, auktoriserad revisor, advokat eller norsk bank intygar att kopior är korrekta. Kopior av identifikationsbeviset får inte vara faxade, skannade eller kopior av kopior.

Se vilka som kan beställa ett d-nummer åt dig

Skatteetaten För skatte- och avgiftsskyldiga personer
NAV För EES-arbetssökande och/eller mottagare av förmåner.
Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaperFör affärsrelationer med norska banker eller andra finansinstitut.
Verdipapirsentralen Vid öppnande av VPS-konto.
Brønnøysundregistrene För registrering i Företagsregistret (Foretaksregisteret), Enhetsregistret (Enhetsregisteret) eller Lösningsregistret (Løsøreregisteret).
Kartverket För registrering av fastigheter med mera. Den norska myndigheten Kartverket är motsvarigheten till svenska Lantmäteriet
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)För asylsökande och NATO-personal som behöver en fast vårdgivare.
Utlendingsdirektoratet, politiets utlendingsenhet og UtlendingsnemndaFör asylsökande vid registrering av ansökan om skydd och för andra personer med giltigt uppehållstillstånd.
Utenriksdepartementet För utländskt ambassadpersonal eller utländska medborgare i internationella organisationer och mellanstatliga konventionsorgan med säte i Norge, som är registrerade och godkända av Utrikesdepartementet enligt utlänningsföreskrifterna § 1-4 och § 1-5, första till tredje stycket.

Rapportera på vägnar av företag i Norge

Du kan ansöka om ett d-nummer om det behövs för inrapportering för företag med åtaganden i Norge.

Så här ansöker du om ett d-nummer för att rapportera på vägnar av företag i Norge.


ID-kontroll

Företag som beställer ett d-nummer åt dig kan kräva att din identitet kontrolleras.

Då måste du boka tid hos Skatteetaten för ID-kontroll.

Så här får du ditt d-nummer:

Du kommer att få ditt d-nummer via posten. Om det är Skatteetaten som beställer ditt d-nummer, kommer du även att få ditt d-nummer vid disken när du genomgår ID-kontrollen.

Om du är asylsökande, kommer du normalt att få ditt d-nummer i ditt asylsökarintyg som du får från polisen.

Inaktivt d-nummer

D-numret får statusen ”inaktivt” fem år etter att det har tilldelats dig. Det innebär inte att d-numret är ogiltigt eller raderat, men i vissa sammanhang kan du möta krav på att statusen måste vara ”aktiv”. Det är verksamheten som använder dina uppgifter som avgör om detta är ett krav.

Aktivera d-nummer igen

Om du inte bor i Norge
Om ditt d-nummer har blivit inaktiverat och du har fått besked om att aktivera det igen, måste du boka tid för ID-kontroll hos Skatteetaten. Du kan inte genomgå ID-kontrollen innan ditt d-nummer har blivit inaktivt. Detta sker fem år efter att du tilldelades d-numret.

Du kan logga in för att kontrollera om ditt d-nummer har blivit inaktiverat: Mina uppgifter i Folkeregisteret.

Om du bor i Norge
Du ska inte återaktivera ditt d-nummer om du har bosatt dig i Norge. Om du planerar att bo här i 6 månader eller längre ska du anmäla flytt till Norge. Om din flyttanmälan till Norge godkänns kommer du att tilldelas ett födelsenummer. Det ersätter ditt d-nummer. Läs mer om att anmäla flytt till Norge.

Vad betyder siffrorna i ditt d-nummer?

D-numret består av elva siffror:

 • De sex första siffrorna visar födelsedatum, och det första siffran har ökats med 4. Om du till exempel är född den 01.01.85 kommer de sex första siffrorna i ditt d-nummer att vara 410185.
 • De tre nästa siffrorna är ett individnummer, där den tredje siffran indikerar kön: jämna nummer ges till kvinnor, och udda nummer ges till män.
 • De två sista siffrorna är kontrollsiffror.

Ett personnummer är de fem sista siffrorna i födelsenumret.

Om det inte finns ett ledigt d-nummer kopplat till din födelsedatum, används registreringsdatumet (dag och månad). Om ditt d-nummer till exempel beställdes den 15.01.20, kommer de första siffrorna i ditt d-nummer att vara 550185. Din korrekta födelsedatum kommer dock att finnas i Folkeregisteret under fältet för födelsedatum.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök