Anmäla utländskt bankkonto till Skatteverket

info@utrikesgruppen.se

Information till dig som ska anmäla utländskt bankkonto till Skatteverket. Läs igenom vilka dokument och uppgifter du behöver lämna till Skatteverket för att kunna anmäla ett utländskt bankkonto till myndigheten.

När du skickar in handlingarna till Skatteverket måste de vara i original. Skatteverket accepterar inte fotokopia på handlingarna och det går endast att posta handlingarna till Utlandsenheten enligt adressen nedan. Du kan inte skicka e-mail eller fax.

Om du är en privatperson

Ska du begära utbetalning från Skatteverket måste du först anmäla det utländska kontot. Du ska begära detta med en underskrift och den ska innehålla följande uppgifter:

 • IBAN (kontonummer uppställt enligt internationell standard).
 • BIC (bankens identitetskod från Swift).
 • Bankens namn och adress.

Du måste kontakta din utländska bank och begära att få ett intyg som styrker att kontot innehas av dig med uppgifter om IBAN, BIC samt dina personuppgifter.

Intyget ska innehålla:

 • Dina kontaktuppgifter.
 • En underskrift av en banktjänsteman.
 • Ett datum som inte är äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

Om det gäller en juridisk person, exempelvis företag

Ska du begära utbetalning från Skatteverket för juridisk person måste du först anmäla det utländska kontot. Du ska begära detta med en underskrift av behörig firmatecknare. Tecknas firman av flera än en person ska begäran skrivas under av samtliga firmatecknare. Begäran ska innehålla följande uppgifter:

 • IBAN (kontonummer uppställt enligt internationell standard).
 • BIC (bankens identitetskod från Swift).
 • Bankens namn och adress.

Du behöver skicka med en handling till Skatteverket från registreringsmyndigheten eller notarius publicus som visar att den som begärt utbetalningen och ska registrera det utländska kontot är en behörig firmatecknare. Exempelvis kan du använda ett registreringsbevis som är bestyrkt, av exempelvis notarius publicus.

Handlingen behöver även:

 • Vara stämplad av registreringsmyndigheten försedd med registreringsmyndigheten stämpel.
 • Vara underskriven av en handläggare.
 • Handlingen får inte vara äldre än en månad vid det datum du ansöker om att registrera utländskt konto.

Du måste också skicket med ett intyg från bank som bevisar att uppgifterna om IBAN, BIC och personuppgifter och företagsuppgifter.

Detta gäller också:

 • Intyget ska innehålla kontaktuppgifter.
 • Det ska vara underskrivet av en banktjänsteman.
 • Intyget får inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

Din begäran om att anmäla utländska ska konto ska du tillsammans med alla originalhandlingar skicka till någon av nedan adresser:

Skatteverket
Utlandsenheten Skattekonto
171 94 Solna

Eller,

Skatteverket
Utlandsenheten Skattekonto
205 31 Malmö

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök