Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Ansökan om semester

Ansökan om semester – handling till arbetsgivaren
Här kan du ansöka om semester och lämna in den skriftligen till din arbetsgivare.
 
Du som är arbetstagare (anställd) har enligt svensk lag rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Du har rätt till detta oavsett vilken anställningsform du uppbär. Som arbetstagare kan du själv inkomma med önskemål och synpunkter på din semester.
 
När du önskar ta ut semester ska du lämna in en ansökan till din arbetsgivare. I din ansökan ska det framgå datum för när du vill ta ut din semester.
Vad är en ansökan om semester?

Som arbetstagare upprättas din semesteransökan i en handling. Informationen innehåller arbetstagarens uppgifter, arbetsgivarens uppgifter, datum för när semester önskas, orsak, samt beviljande från arbetsgivaren. 

Du ska sedan spara handlingen som ett bevis.

Vad är semester?

Din arbetsgivare har en skyldighet att bevilja en fortlöpande ledighet på minst fyra veckor under månaderna juni – augusti. Denna semester kallas huvudsemestern.

Beroende på vilket kollektivavtal du har kan det förekomma skillnader. Om du har rätt till semesterlön under din ledighet är kravet att du har tjänat in betald semester.

Om du önskar ta ut semester utanför huvudsemestern kan du alltid ansöka om det. Arbetsgivaren ska sedan godkänna semestern.

Rätten till 25 betalda semesterdagar gäller oavsett anställningsform men vid korttidsanställning eller deltidsanställning kan arbetstagaren i stället få räkna med att få ut semesterersättning i samband med lönen.

Så gör du?

Arbetstagaren ska upprätta som ansökan genom att fylla i samtliga uppgifter som finns i beställningsformuläret. När ansökan har fyllts i ska den överlämnas till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska sedan besluta om semester genom att bevilja eller neka den för arbetstagaren ansökta semestern. 

Din ansökan om semester bör ske i god tid före tänkt semester. Arbetsgivaren ska lämna ett besked till dig senaste två månader innan datum för din semester.

Finns särskilda skäl kan besked lämnas senare, men om möjligt inte senare än en månad innan tänkt semesterstart. Om arbetsgivaren har särskilda skäl eller vid försvårande omständigheter kan beskedet lämnas inte senare än en månad innan start för din semester.

Behåll din kopia och undvik tvist

När arbetsgivaren har beviljat din semester ska det anges på den ansökan du har skickat in.

Arbetsgivaren ska signera handlingen lämna tillbaka den till dig. När din arbetsgivare har beslutat om och beviljat förläggning av semester – blir den bindande. Det innebär att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan bryta avtalet ensam. Om redan beviljad semestern ska upphävas måste båda parter, det vill säga arbetstagaren och arbetsgivaren träffa ny överenskommelse. 

Behåll din kopia av ansökan om semesterersättning för att undvika framtida juridiska tvister. Arbetsgivaren ska också behålla ett exemplar.

Semesterlagen

Tillämplig lag som används när du ansöker om semester är: Semesterlag (1977:480).

Vill du läsa mer om semesterlagen klicka på ovan länk.

Du fyller i dina uppgifter, väljer semesterdagar och får sedan en PDF-handling till din e-postadress som behöver undertecknas. Du skickar sedan handlingen till din arbetsgivare som i sin tur antingen godkänner eller nekar din ansökan.

Enligt lag har varje arbetstagare rätt till 25 betalda semesterdagar per år varav fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommaren, perioden juni – augusti. Rätten till 25 betalda semesterdagar gäller oavsett anställningsform men vid korttidsanställning eller deltidsanställning kan arbetstagaren i stället få räkna med att få ut semesterersättning i samband med lönen.

Ansök om semester
  1. Fyll i dina uppgifter
  2. Välj semesterdagar
  3. Skicka in ansökan till arbetsgivaren

Eller sök i specifika huvudkategorier