Ansökan om skattelättnader utländska arbetstagareBesök Sveriges profil

Här finns information till dig som vill ansöka om skattelättnader för utländska arbetstagare. Reglerna om skattelättnader finns för att göra det lättare att rekrytera människor som har en expertis som är svår att hitta inom Sverige.

Det finns speciella regler om skattelättnader för utländska experter, forskare och andra personer som har liknande nyckelroller.

Vilka arbetstagare omfattas av skattelättnaderna?

Reglerna om skattelättnader finns för att göra det enklare att rekrytera människor som har en expertis som är svår att hitta inom Sverige. De arbetstagare som omfattas av skattelättnaderna är:

  • Specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet
  • Högt kvalificerade forskare
  • Personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner (11 kap. 22 § IL).
Dessa ersättningar är undantagna från beskattning

Om Forskarskattenämnden har godkänt en ansökan om skattelättnader för utländska arbetstagare undantas följande från beskattning:

  • 25 procent av arbetstagarens lön, arvoden eller liknande ersättningar eller förmåner av arbetet
  • arbetstagarens utgifter som denne har på grund av sin flytt tull eller från Sverige i samband med sin vistelse i Sverige
  • resorna mellan Sverige och sitt hemland, det gäller för arbetstagaren själv och dennes familjemedlemmar, skattelättnaderna gäller för högst två resor per person och för ett kalenderår
  • avgifter för arbetstagarens barns skolgång både för grundskolan och för gymnasieskolan (11 kap. 23 § IL).
Tidsbegränsning för skattelättnaderna

För att en utländsk arbetstagare ska kunna omfattas av skattelättnaderna ska inte den utländske medborgaren varit bosatt eller permanent uppehållit sig i Sverige någon gång under de senaste fem kalenderåren då arbetstagarens arbete startades.

Vistelsen i Sverige får ämnas att bestå i högst fem år. Skattelättnaderna gäller och kan bara godkännas för de tre första åren. Om en utländsk person har fått skattelättnader och sedan får stanna kvar i Sverige efter fem år kommer tidigare års taxeringar inte att omprövas och inte heller att eftertaxeras.

Expertskatt – bra för Sverige

Skattelättnaderna för utländska experter, forskare och andra personer som har liknande nyckelroller kallas också expertskatt vilket ger utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner möjlighet att arbeta i Sverige och betala lägre skatt under de första tre åren. Det innebär också att Sverige kan få hit en arbetskraft som är mycket svår att hitta inom Sverige och som med största sannolikhet inte hade kommit hit. Expertskatten blir en lönsam affär för Sverige och för samhället.

Inkomna ansökningar för år 2020 var totalt 1127 st varav bifall avseende ersättningsnivån var 612 och 312 för övriga bifall.

Så ansöker du om skattelättnader

För att skattelättnaderna ska börja gälla måste ett ombud till arbetsgivaren, arbetsgivaren själv eller arbetstagaren ansöka om skattelättnad från Forskarskattenämnden. Skicka in ansökan senaste tre månader från att arbetstagaren påbörjat sitt arbete i Sverige.

Ladda ned blanketten. Använd den vid ansökan om skattelättnader för utländska arbetstagare. Du kan ladda ned blanketten som finns som en PDF-fil på Forskarskattenämndens webbplats.

Skicka in din ansökan med blanketten till:

Forskarskattenämnden
Box 24144
104 51 Stockholm

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider