Antika Grekland och dess påverkan på dagens samhälle

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Vilka var de antika grekerna?
Antika Grekland är känt som vaggan för världens civilisation och kultur. Det är ett starkt arv som fortfarande präglar våra samhällen idag. De antika greker bjöd på spännande filosofi, politik, arkitektur och konst. Den grekiska världen har gett upphov till idéer och tankar som fortfarande beundras och utmärker sig runt om i världen.

Antika Grekland var hem för många filosofiska män som förespråkade fria tankar och jämlikhet. Deras banbrytande idéer har lagt grunden för politiska principer och levnadssätt som idag utgör kärnan i våra demokratier. Antika grekiska civilisationens inflytande sträcker sig långt bortom dess tid och präglar fortfarande många aspekter av dagens samhällen.

Det var här som den första kända demokratiska staten bildades. Deras filosofi har format, i synnerhet det västerländska samhället och samtidigt påverkat andra samhällen runt om i världen. Deras tankar om moral, etik, kunskap, medvetande, lärdom och självrannsakan fortsätter att influera allt från dagens skolor, böcker, program och hela samhällen.

Grekerna var mästare av tänkande och vägledning

De antika grekiska filosoferna har satt djupa intellektuella avtryck på världen. Dessa filosofiska inriktningar och skolor representerar olika sätt att förstå världen, människan och det moraliska goda. Deras påverkan sträcker sig genom historien och har bidragit till den mångfacetterade västerländska filosofiska traditionen.

Här är några av de mest betydelsefulla filosofiska inriktningarna:

 1. Platonism:
  • Företrädare: Platon (cirka 428–348 f.Kr.)
  • Huvudpunkter: Platon grundade Akademin och utvecklade flera teorier om ideala former och idévärldar. Han betonade vikten av att nå sanning genom intellektuell insikt och dialog.
 2. Aristotelism:
  • Företrädare: Aristoteles (384–322 f.Kr.)
  • Huvudpunkter: Aristoteles var en elev till Platon.Han betonade observation och undersökning som metoder för att förstå världen. Hans filosofi inkluderade etik, politik, logik och naturfilosofi.
 3. Stoicism:
  • Företrädare: Zenon från Kition (cirka 334–262 f.Kr.), Seneca (cirka 4 f.Kr.–65 e.Kr.), Epiktetos (cirka 55–135 e.Kr.), Marcus Aurelius (121–180 e.Kr.)
  • Huvudpunkter: Stoicismen är en av de mest spännande teorierna som fortfarande präglar människor till att sig att människor borde acceptera det som de inte kan kontrollera, fokusera på det moraliskt goda och leva i enlighet med naturen. Stoicism betonar även självbehärskning och emotionell kontroll.
 4. Epikurism:
  • Företrädare: Epikuros (341–270 f.Kr.)
  • Huvudpunkter: Epikurismen strävade efter att nå andlig frid och lycka genom att undvika smärta och njuta av livets enkla glädjeämnen. Epikurismen betonade även personlig frihet och avstod från överdriven passion.

Lista på kända antika greker

 • Aristoteles (384–322 f.Kr.)
 • Platon (cirka 428–348 f.Kr.)
 • Sokrates (469–399 f.Kr.)
 • Epiktetos (cirka 55–135 e.Kr.)
 • Xenofon (cirka 431–354 f.Kr.)
 • Homeros (cirka 8:e århundradet f.Kr.)
 • Alexander den store (356–323 f.Kr.)
 • Herodotos (cirka 484–425 f.Kr.)
 • Perikles (495–429 f.Kr.)
 • Pythagoras (cirka 570–495 f.Kr.)
 • Hipponax (cirka 540–480 f.Kr.)

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök