Arbeta utomlands för svensk arbetsgivare

När du ska arbeta utomlands för en svensk arbetsgivare finns det flera fördelar. En arbetsgivare som sänder ut en av sina anställda till utlandet för en period som inte överstiger 6 månader har fördelen att inkomsten normalt sätt inte skattas i arbetslandet. Detta ger arbetsgivare möjligheten att fritt sända ut sina anställda till ett valfritt land för att skaffa mer erfarenhet eller tilldela förmånen att arbeta på distans i ett varmare land. Tänk på att andra skatteregler gäller för anställda som är utsända längre än 6 månader.

Oavsett orsaken till att man sänder ut en anställd finns det flera fördelar, både för anställd och arbetsgivaren. Det kan handla om nyetablering utomlands, skaffa mer kunskap eller att tillåta den anställde utföra sina uppgifter i ett land som den anställde hellre vill jobba från.

Det är upp till den svenska arbetsgivaren att komma överens med en anställd som frivilligt vill jobba utomlands. En arbetsgivare får inte sända ut en anställd till ett annat land utan att den anställde själv går med på det. Det är också bra att komma ihåg att olika regler för skatter gäller för olika länder. Kontakta därför skattemyndigheten i landet.

Om du redan jobbar på distans men i Sverige

Du som redan arbetar på distans men hemma i Sverige och önskar få arbeta utomlands under en period måste först fråga din arbetsgivare om lov. Din arbetsgivare måste inte betala dig mer i lön för att du stationeras utomlands. Oftast är det samma lön som du fick innan som gäller.

Om du gärna själv vill jobba några månader utomlands blir det en smidigare övergång för dig som redan jobbar på distans hemma i Sverige. Dina arbetsuppgifter klarar du kanske av att göra oavsett var i världen du befinner dig. Berätta för din arbetsgivare om att du i sådana fall önskar att jobba utomlands.

Bra att tänka på för dig som ska arbeta utomlands
Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier