Arbetstillstånd

Arbetstillstånd via Utrikesgruppen

Här kan du ansöka om arbetstillstånd:
– Ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket
– Nya ansökningar
– Förlängningar av arbetstillstånd
– Snabbare handläggningstider 10-20 dagar

För att processen ska bli korrekt där du minskar risken för avslag kan du ta hjälp av ett ombud som handlägger arbetstillståndsärenden till Migrationsverket.

För att kunna påbörja ansökan om arbetstillstånd ska arbetsgivaren bland annat skapa ett anställningserbjudande. Arbetsgivaren behöver uppgifter om arbetstagarens namn, födelsedatum, medborgarskap, utbildning och e-postadress. Olika dokument ska också bifogas.

Arbetstillståndet ska vara klart innan arbetstagaren reser till Sverige.

Förhandsbesked

Innan en ansökan om arbetstillstånd handläggs får du ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked talar bland annat om ansökan kan påbörjas enligt snabbspår. Kontroller sker om hinder finns eller om andra kriterier måste uppfyllas. Läs mer nedan och beställ ett förhandsbesked. 

Certifierade ombud

Utrikesgruppen använder certifierade ombud till Migrationsverket. Med certifierade ombud är handläggningstiden 10 för nytt arbetstillstånd och 20 dagar för en förlängning. Ditt ombud ansvarar för kontakten mellan din nya arbetstagare och Migrationsverket samt det administrativa arbetet.

Återkommande behov av arbetskraft
Planerar ni fler utlandsrekryteringar? Då kan ni undercertifiera er hos certifierade ombud till Migrationsverket för snabbare hanteringar när ni ska ansöka om arbetstillstånd för personer utanför EU, EES och Schweiz.
 
Kostnadsfri utvärdering

En utvärdering innebär att en kontroll sker där du får ett förhandsbesked på ansökan om arbetstillstånd. Kontrollen ska visa om det finns hinder mot ansökan om arbetstillstånd. Om processen kan handläggas inom snabbspåret där du får tillgång till snabbare handläggningstid.

Vidare kontrollerar ett ombud bland annat om det finns hinder för ansökan eller om andra kriterier måste uppfyllas. När utvärderingen är klar får du ett förhandsbesked.

Efter förhandsbeskedet påbörjas ansökan om arbetstillstånd och du får också kontakt med ditt egna ombud. Det är inte Utrikesgruppen som biträder dig utan ett ombud tillsätts av Utrikesgruppen.

Ombudet kontaktar dig efter förhandsbeskedet.

Utrikesgruppen handlägger inga ärendet och svarar inte för processen. Det är alltid ett ombud som biträder arbetsgivaren och/eller kandidaten.

Rätt arbetskraft kräver planering. Därför ska du alltid begära ett förhandsbesked.

Samtliga ombud som är certifierade hos Migrationsverket är också godkända av Utrikesgruppen.

Utrikesgruppen använder endast godkända och noga kontrollerade ombud.

Med Utrikesgruppen får du tillgång till snabbare handläggning genom samarbeten med certifierade ombud till Migrationsverket.

Så ansöker du
  1. Beställs förhandsbesked
  2. Fyll i samtliga uppgifter
  3. Utvärdering påbörjas
  4. Påbörja ansökan om arbetstillstånd
 

Innan ansökan om arbetstillstånd påbörjas måste du betala avgiften. Du får ett pris skickat till dig. Priset är olika beroende på antal kandidater och handläggningen.