Arktis länder

info@utrikesgruppen.se

Arktis är ett polärt område som ligger vid den nordligaste delen av jorden. Arktis består av Arktiska havet, intilliggande hav och delar av Alaska (USA), Kanada, Finland, Grönland (Danmark), Island, Norge, Ryssland och Sverige. Mark inom den arktiska regionen har säsongsmässigt varierande snö och is, med övervägande trädlös permafrost (permanent fryst underjordisk is) som innehåller tundra. Arktiska hav innehåller säsongsvis havsis på många ställen.

Den arktiska regionen är ett unikt område bland jordens ekosystem. Kulturerna i regionen och de arktiska urfolken har anpassat sig till dess kalla och extrema förhållanden. Livet i Arktis inkluderar fisk och marina däggdjur, fåglar, landdjur, växter och mänskliga samhällen.

Vilka länder tillhör den arktiska regionen? I samband med etableringen av Arktiska rådet som bildades år 1996 antog medlemmarna en gemensam definition som omfattar allt område norr om polcirkeln och de åtta tillhörande länder, vilket definieras arktiska staterna. De här: Danmark/Grönland, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, USA och Sverige.

Länder som är observatörer i det Arktiska rådet har de facto accepterat vilka länder som tillhör den arktiska regionen. Olika internationella organ accepterar också tolkningen och hänvisar till Arktis och de arktiska länderna. Detta i allmänhet stärker ländernas rätt till vissa havsområden som havsbotten. Arktis inkluderar stora delar hav.

Sveriges förhållande till Arktis avser att främja ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling i regionen. Sverige ska i samarbete med andra arktiska länder stärka förvaltning och anpassning av arktiska samhällen för vilket skapar förutsättningen för hållbar utveckling i regionen.

Sverige ska genom att öka konkurrenskraften främja ökad frihandel och arbeta mot handelshinder i den arktiska regionen. Sverige ska verka för att utvinningen av naturtillgångar sker på ett hållbart sätt. Sverige ska också verka för att turismen i regionen utvecklas dock med hänsyn till urbefolkningens livsstil.

Kort om Arktiska rådet
Arktiska rådet (Arctic Council) är ett internationellt råd som innebär ett samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska länderna och sex organisationer för ursprungsfolk. Medlemsländerna är Danmark(Grönland), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, USA och Sverige.

Organisationsmedlemmarna är: Aleut International Association, en organisation för det aleutiska folket i Ryssland och USA Arctic Athabaskan Council, en organisation för athabasker i USA och Kanada Gwich’in Council International, en organisation för gwich’in i Kanada och USA Inuit Circumpolar Council, en organisation för inuiter på Grönland och i Kanada, USA och Ryssland Rysslands organisation för ursprungsbefolkningar i norr, vilken representerar 41 ryska ursprungsfolk Samerådet.

Länder med observatörsstatus i det Arktiska rådet: Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kina, Nederländerna, Polen, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök