Artistskatten och att anlita artist från utlandet

info@utrikesgruppen.se

Är du företagare och ska du anlita en artist från utlandet? Undrar du vad för skattesatser artister ska betala i Sverige? Här finns all information du behöver som rör lagar, regler och skattesatser för artister som kommer från utlandet.

Som artist räknas exempelvis, en idrottsutövare, sångare, dansare, rappare, cirkusartister, skådespelare, regissörer och filmare. Personer som följer med samtliga artister räknas också in i kategorin artister om de exempelvis är tekniker eller utför arbeten relaterade till artistens uppträdande. Om artisten är medborgare i ett land utanför EU behöver personen ett arbetstillstånd.

Vad krävs för att hämta en artist till Sverige? Om du är en arrangör måste du skriva ett kontrakt som innehåller gage samt tidpunkt och plats när engagemanget eller turnén ska äga rum. Det går bra att formulera ungefärligt tidplan för turnén. Kontrakten som skrivs mellan parterna ska vara undertecknat av dig och artisten. En berörd facklig organisation ska ges ett tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren som ska vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som normalt ges inom yrket eller branschen artisten är verksam i. Lönen ska vara minst 13 000 kronor i månader före skatt. Om arbetet omfattar en tid som är kortare än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum. Läs mer om visum här.

När du bjuder in en artist till Sverige ska du skapa ett anställningserbjudande hos Migrationsverket här. Om ansökan beviljas skickas ett godkännande till dig och artisten. Både du och artisten får även ett beslut om ansökan har nekats. Om artisten får tillståndet godkänt gäller det för tiden som artisten ska uppträda i Sverige men aldrig länge än passets giltighetstid. Tillståndet gäller enbart för en arbetsgivare och artisten kan alltså inte med samma tillstånd arbeta för annat företag eller organisation.

När tillstånden har godkänts skickas ett kort till artisten eller dig som ska uppvisas tillsammans med passet vid inresa till Sverige. Kortet är ett bevis på att artisten har rätt att befinna sig i Sverige. Det tar upp till fyra veckor för leverans av kortet. Ett arbetstillstånd för artister beviljas med en tid om högst två år i taget i sammanlagt fyra år. Om artisten fortfarande får ett kontrakt efter fyra har personen möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd.

Meddela Skatteverket

När du har anställt någon från ett annat land utanför EU ska du meddela detta till Skatteverket. Det ska du göra genom att ladda ned eller skriva ut och fylla i blanketten ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”. Blanketten ska innehålla uppgifter som: namn, adress, anställningstid för personen som ska arbete hos dig. Du hittar blanketten på Skatteverkets webbplats här.

Artisten behöver försäkring

Kom ihåg att artisten behöver en sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för att kunna få ett arbetstillstånd. Det är du som arbetsgivare som måste teckna dessa försäkringar. För att artisten ska kunna förlänga arbetstillståndet måste personen ha omfattats av samtliga fyra försäkringar under hela perioden som personen har haft arbetstillstånd i Sverige.

För att kunna bevisa att försäkringar har varit aktiva ska det framgå av dokument vilken dag försäkringarna började gälla samt vilka villkor som försäkringarna har. Dessa regler finns eftersom att personer som befinner sig i Sverige under än kortare tid än ett år inte har samma rätt till sociala förmåner som de som är bosatta i Sverige är. Det är därför viktigt att artisten har samtliga försäkringar om olycka eller sjukdom skulle inträffa under tiden som artisten befinner sig i Sverige och arbetar.

Undantag från kravet om arbetstillstånd

Dessa artister behöver inte arbetstillstånd om de får ett tillfälligt uppdrag eller har ett engagemang för en TV-utsändning eller radiosändning av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB Artister, artistens tekniker och/eller annan turnépersonal som tillfälligt arbetar i Sverige i högst fjorton dagar under en period av tolv månader. Förutsättning om slopad krav på arbetstillstånd är om det finns en inbjudan från en etablerad arrangör.

Lista på etablerade arrangörer

Teatrar
Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten)
Reginateatern
Riksteatern
Stockholms Stadsteater AB
Örebro Länsteater
Musik­teatrar och Dans­teatrar
Balettakademien
Dansens Hus Stockholm
GöteborgsOperan AB
Kungliga Operan AB
Malmö Opera och Musikteater AB
NorrlandsOperan AB
Skånes Dansteater
Musikin­sti­tu­tioner
Dunkers Kulturhus/Helsingborgs Stad
Föreningen för Göteborgs Internationella orgelakademi
Förvaltningen för Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen
Gävle Konserthus & Symfoniorkester
Göteborgs Symfoniker AB
Helsingborgs Arena och Scen AB
Kalmar Läns Musikstiftelse
Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
Malmö Live Konserthus
Musik i Syd
Musik i Uppland
Musikföreningen Plektrum
Norrbottensmusiken
Scenkonst i Västernorrland AB
Scenkonst i Öst
Stockholms Konserthusstiftelse
Vara Konserthus AB
Övriga arran­görer
Amazing Thai Restaurang AB
Artistkonsult Vahid Kapo
Bibu – Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga AB
Blixten & Co AB
Clandestino Institut
CLM Europe AB
Elmagård Capital
Eventhouse AB
FKP Scorpio Sverige AB
Göteborgs Dans- och Teaterfestival
Göteborg & Co AB
Inkonst
Julius Production AB
Live Nation Sweden
Lugerinc. AB
Malmö Stads Kulturförvaltning/Malmöfestivalen/Sommarscen Malmö
Markic Entertainment Group AB
MM Entertainment Service AB
Nobel Media AB
Nöjes- & Kulturbolaget i Malmö AB
Re:Orient
SELAM, Stockholm
Skrikhult Production
Statens museer för världskultur
Stockholm International Jazz & Blues Festival AB
Stockholms läns blåsarsymfoniker
Stockholms Stad, Kulturförvaltningen
Storsjöyran Evenemang AB
Sweden Rock Festival
Triffid and Danger Concerts AB
TWA Productions AB
Umeå Folkets Hus
Uppsala Konsert & Kongress AB
Urkult framtid i Sollefteå AB
Västmanlandsmusiken

Information om artistskatt

Artistskatt, A-SINK, är en skatt som betalas av artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige samt av företag och arrangörer som anställer artisterna eller idrottsmännen. Artistskatten ligger på 15% av inkomsten som är skattepliktig. Arbetsgivaravgiften betalas som vanligt. För att kunna betala artistskatt ska artisten eller idrottsutövaren inte ha någon fast anknytning till Sverige. Av Skatteverket tolkas detta som att personen inte arbetar i Sverige i mer än ett halvår. Före 1:a januari 2010 utgick inga arbetsgivaravgifter på artistskatten.

Undantag när artisten/idrottsutövaren arbetar i två eller flera länder samtidigt. Artister och idrottsutövare som bor i ett annat EU-land ska i vissa fall inte omfattas av den svenska socialförsäkringen även om det inte finns intyg eller dokument. Detta gäller då artister eller idrottsutövare besöker Sverige för att kunna uppträda eller tävla vid ett tillfälle samt i övrigt uppträder, tränar eller tävlar i landet personen är bosatt i – detta gäller om personen är bosatt i ett annat land inom EU/EES. I dessa fall ska bolaget eller den som betalar ut ersättning till artisten eller idrottsutövaren betala dem eventuella sociala avgifterna till hemlandet artisten eller idrottsutövaren är bosatt i.

Samordningsnummer. Artister och idrottsutövare som är skattskyldiga för A-SINK måste registrera sig för ett samordningsnummer. För att kunna skaffa ett samordningsnummer ska man använda blanketten ”Underlag för tilldelning av samordningsnummer för personer som omfattas av A-SINK” (SKV 2730).

Skatteregistreringsnummer. Personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska även lämna uppgift om sitt skatteregistreringsnummer som personen har i sitt hemland till arbetsgivaren.

Redovisning av artistskatt. Särskild inkomstskatt (A-SINK) och arbetsgivaravgifter. A-SINK är en slutgiltig och definitiv skatt vilket innebär att man inte behöver lämna en inkomstdeklaration. Företaget eller den som betalar ut till artisten eller idrottsutövaren redovisar skatteavdraget och arbetsgivaravgifterna i en arbetsgivardeklaration på exakt samma sätt som vanliga anställda i Sverige.

Inga kontrolluppgifter ska lämnas på ersättningar som beskattas enligt artistskatten A-SINK. Utländska aktörer måste redovisa A-SINK i skatten i en särskild skattedeklaration. Den särskilda skattedeklarationen får du genom att ringa, faxa eller skriva till utlandsenheten på Skatteverket.

Postadress:
Skatteverket
Utlandsenheten
205 31 MALMÖ

​E-post: skatteverket@skatteverket.se
​Telefon: (Skatteupplysningen) 0771-567 567
​​Fax: 010-574 62 03

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök