Barnhandel är ett stort problem i världen

info@utrikesgruppen.se

Foto: Karim Manjra

Human Rights Watch har definierat människohandel som ”rekrytering, transportering, överföring, inhysning eller utnyttjande av ett barn för sexuellt arbete, tvångsarbete eller slaveri ”. Barnhandel är alltid en kränkning av den mänskliga värdigheten. Barn som faller offer för barnhandel möter en rad hot mot deras hälsa, utveckling, välbefinnande och i vissa fall även deras liv. För de som tvingas till militära eller paramilitära aktioner i konfliktzoner är deras liv i stor fara.

Pandemins dolda kris med människohandel. Coronaviruset har skapat fler människor som är sårbara för exploatering av människohandlare. Pandemin har avslöjat världens oförmåga att skydda barnen. För alla som är bekanta med mekanismerna och metoderna som driver barnhandeln är det uppenbart varför utnyttjandegraden ökar under internationella kriser. Vare sig det är i form av att rekrytera, transportera eller hysa individer genom användning av våld, tvång, sexuellt arbete eller bedrägeri (eller allt ovanstående).

Många barn kan utsättas extra mycket under kriser, till exempel barnbrudar eller flyktingar. Men i nödsituationer – vare sig det är en översvämning, en torka eller en hungersnöd, en krigsförklaring eller en lågkonjunktur – eller som nu: viruskris.

Vad är människohandel?

Barnhandel uppstår när barn tas bort från säkerhet och utnyttjas. Barn som handlas tvingas ofta in i någon form av arbete, används för sex eller helt enkelt säljs.

Trafficking är en del av processen från att hitta och rekrytera barn, till att transportera och ta emot dem. Män, kvinnor och barn över hela världen är offer för människohandel, men barn är särskilt utsatta

Internationella arbetsorganisationen (ILO) säger att handel är bland ”former av slaveri eller metoder som liknar slaveri” och bör utrotas så snart som möjligt.

Barnhandel kopplas till efterfrågan på billig arbetskraft, särskilt när arbetsvillkoren är dåliga. Barn kan tvingas in i många farliga och / eller olagliga situationer, inklusive slaveri, hushållsarbete, sexuell exploatering eller prostitution, narkotika och / eller omvandlas till barnsoldater.

Barn som faller offer för trafficking utsätts för många faror som att arbeta i farliga miljöer. Många nekas också chansen att nå sin fulla mänskliga potential eftersom de inte får en utbildning eller har friheten att göra sina egna val.

I katastrofer, konflikter och andra humanitära nödsituationer kan barn separeras från sina familjer. Utan skydd är de ett lätt byte för människohandlare som kan utnyttja  barn, antingen med våld eller med falska löften.

FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon talade om den specifika frågan om människohandel under nödsituationer: ”Människohandlare utnyttjar de mest desperata och sårbara. För att avsluta detta omänskliga beteende måste vi göra mer för att skydda migranter och flyktingar (särskilt unga människor, kvinnor och barn) från dem som utnyttjar deras längtan för en bättre, säkrare och mer värdig framtid.”

Hur många barn drabbas av människohandel?

ILO uppskattar att 21 miljoner människor är fångade i tvångsarbete eller slaveri. Av dem är en av fyra under 18 år.

Det uppskattade antalet barn som handlas över hela världen är 5,5 miljoner. De lider av våld, exploatering och övergrepp – hamnar i arbete, tvångsäktenskap, prostitution, tiggeri och väpnad rekrytering.

Var sker barnhandeln?

Varje land i världen påverkas av människohandel, oavsett om det är i offrets ursprungliga land, någonstans i ett genomresande land eller i destinationslandet.

Enligt FN:s globala rapport från 2014 om människohandel är 62% av alla människor som handlas i Afrika och Mellanöstern barn. Andra regionala siffror är 36% i Sydasien, Östasien och Stilla havet. 31% i Amerika. 18% i Europa och Centralasien. Av alla människor som handlades 2011 var 21% flickor, 12% pojkar, 49% kvinnor och 18% män.

Vilka ansträngningar har gjorts för att avsluta handel med barn?

Det finns flera globala initiativ som arbetar för att ta itu med frågan. ILO har ett program som heter Internationellt program för avskaffande av barnarbete som arbetar med regeringar, välgörenhetsorganisationer och andra organisationer för att bekämpa människohandel. Det hjälper till att skydda barn i riskzonen, verkställa lagar mot människohandel och hjälpa offren som är i nöd.

FN:s globala initiativ för att bekämpa människohandel vill se fler organisationer som ILO och UNICEF arbeta tillsammans för att utrota människohandel.

Dess uppgift är att ta itu med de många faktorer som orsakar handel med barn. Dessa inkluderar att göra potentiella offer mindre sårbara, säkerställa skydd för dem som faller offer för handel och gripa och åtala de inblandade brottslingarna.

En viktig del i arbetet med handel med barn är att se till att det finns säkra utrymmen, till exempel skolor, där barn kan skyddas från skada. I tider med omvälvning och kris är utbildning en livlinje. Elever i skolan kan få säkerhetsinformation, övervakning av vuxna och en större chans att identifieras och dokumenteras innan de faller offer för handel.

Skydda barnen vid svenska flygplatser

Möjligheten till en högre utsträckning av goda kontroller på svenska flygplatser som är den vanligaste vägen ut ur Sverige är en bra åtgärd när vi ska skydda barnen. Genom att införa bättre kontroller av minderårigas resehandlingar, resrutt och tillstånd från föräldrar innan de lämnar landet kan vi skydda svenska barn som kan falla offer för barnhandel. Dessa kontroller skulle inte innebära att någon gör intrång på föräldrarnas frihet att själva få välja var barnen ska resa och inte heller ska det vara ett intrång i familjerätten.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök