Bästa landet att flytta till med barn

info@utrikesgruppen.se

Funderar du på att flytta till ett annat land med barn finns det flera viktiga saker du måste tänka på. Om du har gemensam vårdnads och själv vill flytta med barn måste du ha ett godkännande från den andra vårdnadshavaren. Det får du genom tillståndet ”samtycke – flytta utomlands med barn”. Du kan ladda ner handlingen hos officiella Utrikesgruppen.

När du ska flytta utomlands med barn är det flera aktörer som kräver att du visa upp ett tillstånd som styrker att vårdnadshavarna har godkänt utlandsflytten. Redan på flygresan kommer flygbolag och länder att kontrollera så att barnets vårdnadshavare har godkänt att resa får ske. Eftersom att flygbolag inte vet att det handlar om en flytt, tolkar de alltid det som att båda vårdnadshavarna ska godkänna resan.

När barnet ska registreras i ett annat land kan landets myndigheter komma att kräva ett dokument som styrker att vårdnadshavarna har godkänt utlandsflytten. Detta inkluderar landets gränskontroll, skola, bevis i domstol om så skulle krävas samt andra organisationer den minderåriga kan komma i kontakt med.

Många svenskar flyttar utomlands med sina barn

Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands med sina barn. Det innebär en förhöjd osäkerhet för vårdnadshavare som har gemensam vårdnad. Av oaktsamhet kan det hända att vårdnadshavare flyttar utomlands med barn utan att meddela den andra vårdnadshavaren. Det leder ofta till ett straffansvar enligt svensk lag. En vårdnadshavare får inte flytta med barn utan samtycke från den andra vårdnadshavaren, enligt lag Föräldrabalken.

De svenskar som väljer att flytta utomlands funderar ofta på vilket det bästa landet är för barnet att bo i. Många väljer södra delarna av Europa och Spanien är en vanlig destination. En hel del väljer även att bosätta sig i sina hemländer där man föddes. En större grupp svenskar väljer att bosätta sig i föräldrarnas hemländer med sina barn.

Får man flytta utomlands med barn?

Ja, man får flytta utomlands med sina barn om båda vårdnadshavarna medger sitt samtycke. Om barnet har två vårdnadshavare är det strikt förbjudet att bosätta sig i ett annat land utan att båda vårdnadshavarna har godkänt flytten. Om en av vårdnadshavarna flyttar med barnet ändå, gör förälderns sig skyldig till brott och kan komma att straffas för det.

Så skaffar du samtycke – flytta utomlands med barn

När du ska flytta med barn utomlands skaffar du samtycket. Båda vårdnadshavarna måste signera tillståndet innan avresa sker. Handlingen ska fyllas i online och avgiften måste betalas innan utfärdandet.

  1. Här skaffar du samtycke – flytta utomlands med barn
  2. Fyll i uppgifter och betala avgifter
  3. Ladda ner tillståndet och signera
  4. Båda vårdnadshavarna ska spara en varsin kopia

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök