Behålla eller förlora svenskt medbor­gar­skap

info@utrikesgruppen.se

Så behåller du eller förlorar ditt svenska medborgarskap
Här finns information om att förlora eller behålla svenskt medborgarskap. Vissa personer faller under kategorin att kunna förlora sitt svenska medborgarskap. Du som är svensk medborgare och är född samt bosatt utomlands kan i vissa förlora ditt svenska medborgarskap. Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan aldrig förlora ditt svenska medborgarskap, även om du skulle flytta utomlands.

Du kommer förlora ditt svenska medborgarskap vid nedan tillfällen när du fyller 22 år och om:

  • du är född utanför Sverige
  • du aldrig har bott i Sverige
  • du inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige

Du kan aldrig förlorar ditt svenska medborgskap om du inte har ett annat medborgarskap. Det skulle då innebära att du blir statslös, vilket är ett skäl till att du aldrig kan bli av med ditt svenska medborgarskap.

Om du vill behålla ditt svenska medborgarskap är det mycket viktigt att du ansöker om att få behålla det. Undvik att förlora svenskt medborgarskap genom att skicka in en ansökan någon gång mellan att du fyllt 18 år, och innan du fyller 22 år.

Du behöver inte ansöka om att få behålla ditt svenska medborgarskap om du någon gång har bott i Sverige eller om du besöker Sverige regelbundet.

Här ansökan du om att få behålla ditt svenska medborgarskap

Du ansöker om att få behålla ditt svenska medborgarskap genom Migrationsverkets handlingar ”blanketten Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap”.

Du kan lämna in din ansökan din närmaste svenska ambassad eller konsulat i det landet du befinner dig i.

Om du befinner dig i Sverige kan du skicka ansökan direkt till Migrationsverket enligt nedan adress:

Migrationsverket
Medborgarskapsenheten
601 70 Norrköping

Beslut om att få behålla svenskt medborgarskap

Efter din ansökan kommer du att få ett beslut. Beslutet avgörs av Migrationsverket som skickar handlingarna till dig som styrker att du har fått behålla svenskt medborgarskap. Beslutet skickas till din adress eller till den svenska ambassaden alternativt till konsulatet om du bor i ett annat land.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök