Benin före 1975

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Foto: Yanick Folly

Folkrepubliken Benin var en tidigare kommuniststat vid Guineabukten i Västafrika. Det nya landet Folkrepubliken Benin skapades den 30 november 1975 efter en militärkupp i landet 1972. Staten Folkrepubliken Benin existerade fram till 1 mars 1990. Efter att en ny konstitution var klar avskaffades marxism-leninismen 1989.

Innan 1975 hette landet Republiken Dahomey, som skapades den 11 december 1958 fram till upplösningen och namnbytet till Benin. Landet hette innan dess Franska Dahomey, och ingick i det då Franska unionen. Självständighet från Frankrike uppnåddes helt den 1 augusti 1960. Namnet Benin kommer från Beninbukten.

Republiken Dahomey

Republiken Dahomey var en självstyrande besittning inom det Franska samväldet och ingick i Franska unionen.

Det unga landet var besvärat med alla tänkbara svårigheter: en liten remsa territorium som sträckte sig inåt landet från kusten, det var trångt, insolvent och besatt av stamuppdelningar, enorma skulder, arbetslöshet, frekventa strejker och en oändlig maktkamp mellan tre rivaliserande politiska ledare.

Dessa rivaler var Justin Ahomadégbé-Tomêtin, som höll sig i de södra och centrala regionerna i landet, Sourou-Migan Apithy, som dominerade i sydöstra delen, och Hubert Maga, vars maktbas var belägen i norr. Efter självständighet blev Maga den första presidenten för Dahomey. En politisk kris 1958 före självständigheten hade lett till att Magas Dahomeyan Demokratiska rörelse gick med i en koalitionsregering, med en efterföljande kris som ledde till att Maga blev regeringschef i april 1959. Denna kompromiss kunde emellertid inte lösa Dahomeys problem, och ett uppror bröt ut i oktober 1963, vilket kulminerade i en statskupp och att Maga ersattes som president med Apithy. Detta misslyckades också med att åstadkomma stabilitet, och Apithy avlägsnades i en ny kupp i december 1965.

Efter kupen 1965 blev överste Christophe Soglo president. En veteran från den franska armén, han såg sig själv som en Dahomeyan Charles de Gaulle, som förbjöd all politisk aktivitet med det uttalade målet att stabilisera landet. Civilt styre återställdes faktiskt 1968, men tumultet under de föregående åren innebar att armén förblev en nyckelaktör i Dahomeyan-politik, med civila presidenter som betraktades för sina militära stödjare. I oktober 1972 avlägsnade en kupp (den femte i landets historia) ledd av Mathieu Kérékou en civil regering (som leddes av ett triumvirat bestående av Ahomadégbé, Apithy och Maga). Kérékou fortsatte med att förkunna sitt stöd för marxismen-leninismen och förklarade slutet på Republiken Dahomey och upprättandet av Folkrepubliken Benin den 30 november 1975.

Glöm inte föräldramedgivandet när barn ska resa

Länder har krav på föräldramedgivande när minderåriga reser med en förälder, ensam eller med någon annan än föräldrarna.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök