BESTÄLL BLODGRUPPSTEST – INFORMATION – SE SIN BLODGRUPP

Ett blodprovstest kan användas för att bestämma din blodgrupp så att du kan vara förberedd i händelse av en olycka.

Är det enkelt att använda ett blodgruppstestet? 
Det är mycket enkelt och smärtfritt att använda ett blodgruppstest. Du sticker ett litet hål med en nål i valfritt finger. Sedan ska du droppa en droppe blod på det medföljande kortet och därefter kan du avläsa resultatet och se vilken blodgrupp du tillhör.

Varför ska du veta din blodgrupp? 
Det kan vara viktigt att du vet din blodgrupp om en olycka skulle ske. Genom att direkt veta vilken blodgrupp du tillhör kan det spara mycket tid för läkarna. Om du skulle ha en av de mer ovanliga blodgrupperna kan sjukhuset direkt se om blodgruppen finns på lager, vilket också sparar tid. Om det exempelvis handlar om en blodtransfusion efter en olycka.

Sjukhuset testar alltid patienter först innan blodtransfusion, men ibland är tiden väldigt viktig och kan rädda liv.

För dig som ska utomlands
Det finns många länder i världen som utfärdar ID-kort till sina medborgare där blodgruppen också syns. Det gör vi inte i Sverige. Anledningen till att många länder har så är för att snabbt kunna se vilken blodgrupp en skadad person har och på det sättet rädda liv.

I samband med att du gör ett blodgruppstest kan du veta vilken blodgrupp du har.

Hur många blodgrupper finns det? Det finns fyra olika blodgrupper, A, B, AB och 0.

Hur tillförlitligt är testet?
Testen är gjord för att användas inom sjukvården och håller hög tillförlitlighet.

Visar testet 100% vilken blodtyp man har?
Om man använder testen enligt instruktion så visar testen genom sin konstruktion rätt blodgrupp. Om man använder det fel så kan man få ett svar som inte går att tolka men det går inte att få fel blodgrupp om man använder det rätt.

EldonCard Blood Typing Kit

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Vår webbshop

Besök vår webbshop för att inhandla våra produkter vi har i vårt lager 

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier