Beställ inbjudan inför ansökan om Schengenvisering

Beställ förtryckt inbjudan inför ansökan om Schengenvisering

När du bjuder in en person till Sverige ska du kontakta Migrationsverket som hjälper dig med rätt handlingar. Där efter är det en process som sker när personen du bjuder in slutligen ska få komma till Sverige.

Migrationsverket och Sveriges ambassad i landet eller närmaste ambassaden i det landet personen som du ska bjuda in befinner sig i handlägger ärendet. Kontakta därför dessa instanser.