Inbjudan inför ansökan om Schengenvisering (max 90 dagar) eller för besök
längre än 90 dagar (välj ett av alternativen i beställningen)

Inbjudan från dig krävs

Bjud in en person online på webben här. Avgiften är 190 kronor.

Beställ förtryckt inbjudan inför ansökan om Schengenvisering vid kortare tid än 90 dagar eller inbjudan för besök längre än 90 dagar. Du använder samma formulär oavsett om det är kortare än 90 dagar eller längre än 90 dagar.

Den person som kommer från ett land utanför EU kan behöva visum för att besöka Sverige. Ska du bjuda in en partner, släkting eller vän som behöver visum ska du först fylla i en blankett om inbjudan.

Blanketten ska du sedan skicka till den person som ska besöka dig. Han eller hon ska lämna in inbjudningsblanketten i samband med sin ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Kontrollera vilka medborgare som behöver visum till Sverige. Om landet  är med i listan kan du beställa inbjudan inför ansökan om Schengenvisering.

Lista på länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige
klicka här (ny sida).

Så går det till

Med hjälp av Utrikesgruppen sker allting digitalt och blir en enklare process. Följ dessa riktlinjer.

1: Fyll i alla uppgifter, efter beställningen ska du skriva ut och skriva under inbjudningsblanketten. Skanna sedan blanketten.

Du ska också skicka med:

2: Kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet

3: Personbevis ”Inbjudan” som du beställer från Skatteverket och som inte är äldre än tre månader. Personbeviset behövs bara vid ansökan om visum, inte vid ansökan om uppehållstillstånd för besök.

4: Handlingar som visar uppgifter om inkomster och tillgångar för dig eller den som betalar för den sökandes försörjning under besöket i Sverige (till exempel lönebesked eller kontoutdrag från banken för de senaste tre månaderna, pensionsbesked eller motsvarande).

Skicka samtliga handlingar till din släkting eller vän i utlandet till personens e-post.

Efter din beställning får du ett bekräftelsemejl om nästa steg

Du ska skicka inbjudningsblanketten tillsammans med bilagorna 1, 2, 3 och 4 genom att skanna in dem och skicka dem via e-post till din släkting eller vän i utlandet. Du kan också skicka handlingarna via vanlig post. Men det är smidigare och snabbare med e-post.

När du har fått inbjudningsblanketten av oss ska du skriva ut och skriva under handlingen. Skanna blanketten och skicka till din släkting eller vän i utlandet.

Skanna en kopia av id-kort, passhandling eller motsvarande som visar din identitet och skicka till din släkting eller vän i utlandet.

Ladda ned Personbevis ”Inbjudan” här som du beställer från Skatteverket och som inte är äldre än tre månader. Personbeviset behövs bara vid ansökan om visum, inte vid ansökan om uppehållstillstånd för besök.

Skicka handlingar som visar uppgifter om inkomster och tillgångar för dig eller den som betalar för den sökandes försörjning under besöket i Sverige (till exempel lönebesked eller kontoutdrag från banken för de senaste tre månaderna, pensionsbesked eller motsvarande).

Alla dessa handlingar ska personen som ansöker om visum till Sverige lämna in i samband med sin visumansökan.

Visumprocessen

Din släkting eller vän måste själv ansöka om visum till Sverige. Visum till Sverige är en separat process från inbjudan inför ansökan om Schengenvisering. Du kan inte ansöka om visum åt personen.

Din släkting eller vän ska alltså själv lämna in sin ansökan, inbjudan, kopia av ditt pass eller annan ID-handling och personbeviset.

Visering till Sverige söks alltid vid en svensk ambassad eller konsulat i det land sökanden är bosatt. Om Sverige inte har någon ambassad eller konsulat i landet sökanden är bosatt kan ett annat Schengenland företräda Sverige och efter prövad ansökan utfärda viseringen för Sveriges räkning. På vissa orter företräds Sverige av ett annat Schengenland även om det finns en svensk ambassad på plats.

Kontakta svensk representant i landet och boka tid för visum

Ta reda på om du ska ansöka om visum via en extern tjänsteleverantör genom att gå in på din ambassads webbplats. Där får du mer information om hur ansökan går till.

Svenska ambassader och generalkonsulat

När sökande ansöker via en extern tjänsteleverantör lämnar personen fingeravtryck och sin ansökan på samma gång.

Inbjudan är ett krav om personen är bosatt i ett land utanför EU och när visum krävs för besök till Sverige. Läs mer om vad som gäller på sidan för inbjudan inför ansökan om Schengenvisering.

Inbjudan

Utrikesgruppen handlägger inte visumansökningar utan assisterar din inbjudan genom att erbjuda onlinebaserat formulär.

Det är alltid en svensk ambassad eller konsulat som hanterar visumansökan. Om Sverige inte har en representant i landet kan ett annat Schengenland företräda Sverige.

Din släkting eller vän bokar tid för visum genom att kontakta svensk ambassad i landet personen är bosatt efter att du har fyllt i inbjudan inför ansökan om Schengenvisering och skickat med alla handlingar.

Eller sök i specifika huvudkategorier