Utrikesgruppen

← Tjänster

Utrikesgruppen

Tjänster

Beställ medföljare vid semesterresa

Foto: Nicola Nuttall


Kontakta oss / Beställ medföljare vid semesterresa här

Information om medföljare vid semesterresa

Det finns redan ett stärkt stöd till medföljare på semesterresa. Exempelvis har funktionshindrade i en del kommuner rätt till en medföljare på en veckas semesterresa per år. Kommunen står för hela kostnaden så att människor som behöver assistans fortfarande ska få möjligheten att fortsätta leva sina liv på samma villkor.

Hos Utrikesgruppen kan alla som behöver en medföljare vid semesterresa beställa en medföljande person. Oavsett orsaken till att ni vill ha med en person på en semesterresa så bistår vi med en person som följer med. Ni kan lämna önskemål om personen ni vill följer med. Exempelvis språkkunskaper eller baserat på deras upplevelser, kunskaper och insikter i det landet ni ska resa till.

Du som har en funktionsnedsättning kan beviljas bistånd enligt SoL eller enligt LSS för medföljare vid semesterresor. Observera att sådana bistånd är kraftigt begränsade. Kontakta ditt socialkontor och biståndshandläggare för mer information och om du uppfyller förutsättningarna för bistånd.

Om du har beviljats ett bistånd har du möjligheten att använda dig av Utrikesgruppens medföljare vid semesterresa. Kontakta oss för mer information. Vi behöver även kontaktuppgifter till din handläggare.

Du kan använda dig av Utrikesgruppens medföljare vid semesterresa även om du inte har ett bistånd beviljat. Kostnad utgår då enligt offert, se mer information nedan.

Miljöombyte och avkoppling är viktigt för alla människor

Människor med en funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som andra. Ett miljöombyte och avkoppling är en mycket viktig del i livet för människor. Ibland behöver människor åka på semester för att må bättre och komma tillbaka till en vardag med mer ro i livet.

Nya platser och nya människor ingår som en naturlig del i livet för alla människor. Att ibland åka på semester betraktas som ett normalt levnadssätt och hänsyn till var och ens sociala och ekonomiska situation bör gälla.

Människor som har ett medicinskt tillstånd med en funktionsnedsättning som kräver en medföljare vid semesterresa kan ha behov av individuella stödinsatser som gör en framtida semesterresa möjlig. 

Riktlinjer, bokning, aktiviteter och arrangemang

Vi beaktar hela resans karaktär, såsom hälsotillståndet, besöka anhöriga, arrangemang, högtider eller andra aktiviteter enligt önskemål. Mängden hjälp som krävs formulerat i antalet timmar och dygn som en medföljare behöver vara tillgänglig. Andra behov som vakande eller sovande jour samt om dubbelbemanning behövs.

Utrikesgruppen gör en bedömningen baserat på resans karaktär och vilken hjälp som behövs i det enskilda fallet. Individuell hänsyn till den enskildes behov beaktas så att personen kan leva som andra på sin semester.

Din personliga medföljare

I samband med beställning av en medföljare vid semesterresa anpassar vi en medföljare till er helt enligt era behov och önskemål. Därefter kan ni njuta av er semesterresa.

Utrikesgruppen har få begränsningar och kan i princip följa med överallt till platser i världen.

Om du bestämmer dig för att använda dig av Utrikesgruppen när du behöver en medföljare vid semesterresa kan vi erbjuda i den mån tillgängligheten finns:

Människor som-
– är världsvana,
– talar flera språk,
– har besök många platser i världen,
– har upplevelser, kunskaper och insikter i världen,
– är äventyrliga och kulturella,
– älskar att resa,
– har lokal kännedom,
– är professionella, flexibla och vänskapliga,
– gör allt för att semestern ska bli ett härligt minne,
– reser dit ni önskar,
– kan service och hjälper när det passar.

Ni kan lämna önskemål om vilken person ni önskar följer med på er semesterresa. Exempel på önskemål kan vara, ålder, kvinna eller man, språkkunskaper, tidigare lokalkännedom om resmålet m.m.

Vem kan beställa medföljare vid semesterresa av Utrikesgruppen?
Alla är välkomna att beställa en medföljare, oavsett om du har ett medicinskt tillstånd eller inte. 

Observera att informationen om medföljare vid semesterresa gäller samtliga människor som behöver eller vill ha en medföljare, detta gäller oavsett om man har ett medicinskt tillstånd eller inte. Då de flesta människor som väljer att ha en medföljare vid semesterresa har ett medicinskt tillstånd har Utrikesgruppen valt att formulera information till människor med ett medicinskt tillstånd.

Vi utför i synnerhet medföljande resor utomlands.

Så beställer du medföljare vid semesterresa
Kontakta Utrikesgruppen via e-post eller telefon. Berätta lite om var ni vill resa, resans karaktär samt personens medicinska tillstånd och hur mycket hjälp som krävs.

E-post: info@utrikesgruppen.se
Telefon: 010 230 00 30

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier