Bevisa svenskt medborgarskap

Svenskt medborgarskap innebär att en del personer blir svenska medborgare vid födseln. Andra personer kan söka svenskt medborgarskap. Information till dig som vill bevisa ditt svenska medborgarskap.

I Sverige finns det inget gemensamt register över svenska medborgare och ett svenskt pass är inget bevis på svenskt medborgarskap. Ibland kan du behöva bevisa ditt svenska medborgarskap. Beroende på hur du fick ditt svenska medborgarskap kan du behöva kontakta Skatteverket eller Migrationsverket. Ett bevis om svensk medborgarskap är ett intyg från Skatteverket eller Migrationsverket.

För dig som ska bevisa att du är svensk medborgare finns det två alternativ. Om du är svensk medborgare sedan födseln ska du kontakta Skatteverket och om du har blivit svensk medborgare på annat sätt än genom födseln ska du kontakta Migrationsverket.

För dig som är svensk medborgare sedan födseln
Beställ ett kompletterande personbevis från Skatteverket: ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter – svensk text” eller ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter – engelsk text”. Be om att få ett tillägg i personbeviset med året angivet när du fick ditt svenska medborgarskap eller med tillägget att du är svensk medborgare sedan födseln. Personbeviset kan du beställa av Skatteverket via e-post eller via telefon.
 
Kontaktuppgifter till Skatteverket
Telefon: 0771-567 567
Från utlandet: + 46 8 564 851 60
E-post: Klicka här
 
För dig som har blivit svensk medborgare på annat sätt än genom födseln
Om du har blivit svensk medborgare på annat sätt än genom födseln, exempelvis vid en ansökan eller anmälan ska du inte beställa ett personbevis. Kontakta Migrationsverket som kan skicka ett bevis om svenskt medborgarskap till dig. Intyget heter ”Bevis om svenskt medborgarskap”. 
 
Kontaktuppgifter till Migrationsverket
Telefon: 0771‑235 235
Från utlandet: +46 771 235 235
E-post: Klicka här
 
Bevis om svenskt medborgarskap på engelska
För dig som behöver bevis om svenskt medborgarskap på engelska kan du be om att få ett från Skatteverket eller Migrationsverket. För att kunna beställa ett intyg som bevisar att du är svensk medborgare ska du kontakta Skatteverket eller Migrationsverket.

2020-07-05