Bli representant för Utrikesgruppen till ett land

Information om Utrikesgruppens representantsprogram

Utrikesgruppens representantsprogram ger vanliga resenärer med hög kännedom om specifikt land möjligheten att stärka sina referenser, skapa globala relationer – samtidigt som internationella uppdrag och samarbeten kan tilldelas.

Till dig som vill bli representant för Utrikesgruppen till ett land finns flera möjligheter. Läs mer om vad det innebär att vara en representant för Utrikesgruppen.

Människor med kännedom

Vårt nya representantsprogram ger oss möjligheterna att komma närmare fler människor i globala sammanhang. Tillsammans med människor från olika bakgrunder representerar vi Sverige på olika nivåer.

Det finns olika grunder till bedömning när du vill gå med i representantsprogrammet och det är att du bör kunna tala och skriva på språket som talas i landet och att du har en hög kännedom om landet.

Du kan få en förfrågan om att genomföra uppdrag

Genom att vara en representant representerar du Utrikesgruppen i ärendet som kan komma att handläggas med mottagarlandet eller med människor som behöver hjälp i ärenden som behandlas i landet. Uppdragen finns över flera branscher. Exempelvis kan det vara fysiska resor till landet, myndighetsrelaterade ärenden, enklare översättningar, publicering av reseguider, transporter eller annat som relaterar till landet.

Uppdragen kan komma att direkt tilldelas av Utrikesgruppen eller av annan samarbetande part till Utrikesgruppen. Uppdragen finns tillgängliga om annan part beställer tjänster från Utrikesgruppen. Arvode betalas ut vid uppdrag.

Du placeras inte i ett annat land av Utrikesgruppen. Som representant för Utrikesgruppen har du ingen skyldighet att acceptera uppdrag.

Din information publiceras i landsprofilen

När du blir en representant för Utrikesgruppen syns du i mottagarlandets profil på webbplatsen. Ditt namn publiceras i landsprofilen.

Du behöver ha ett internationellt intresse, ha hög kännedom om landet och/eller kunna tala och skriva språket som används i mottagarlandet.

Kännedom kan vara att du har besökt landet många gånger. Att du har rötter i landet. Att du har lokal kännedom. Eller att du tidigare har bott i landet.

Beroende på vilket land du har en hög kännedom om kan du bli representant för Utrikesgruppen till det landet. Även om en representant redan har utsetts till ett land finns möjligheten att flera personer samtidigt representerar Utrikesgruppen till ett och samma land.

Så blir du representant och går med i representantsprogrammet

Om du vill bli representant för Utrikesgruppen till ett annat land behöver du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@utrikesgruppen.se med information enligt nedan.

1. Ditt för- och efternamn
2. Ange samtliga språk du talar och skriver – samt nivå på dessa
3. Ange vilket land du vill bli representant till
4. Beskriv din kännedom om landet
5. Berätta vad du anser om landet
6. Länka till dina sociala konton om du vill

Efter att vi har mottagit ditt meddelande kommer vi att kontakta dig.

Våra representant

Klicka för att se våra representanter

Sök