Boernas och afrikandernas historia i Afrika

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

En målning av en boer som tittar över sin gård.

Historien om boerna i Afrika är en komplex berättelse som spänner över flera århundraden och är starkt kopplad till kolonialismen i den södra afrikanska regionen.

Boerna, även kända som afrikander, afrikaaner eller boers, är en befolkningsgrupp som härstammar från holländska, tyska och franska kolonisatörer som anlände till Sydafrika på 1600-talet. De tidiga boerna var bönder som valde att fly inåt landet på grund av konflikter med den nederländska ostindiska kompaniet (VOC) och ökande kolonialt tryck. De etablerade sig i områden som senare skulle bli kända som Transvaal och Oranjefristaten.

Under 1800-talet blev boerna inblandade i konflikter med inhemska folk och brittiska kolonisatörer. De stod emot det brittiska imperiets expansion och förklarade sin självständighet i två självständiga republiker, Transvaal och Oranjefristaten. Dessa republiker stod inför en serie konflikter som resulterade i första boerkriget (1880-1881), där de stred mot Sydafrikanska republiken och det Brittiska imperiet, och andra boerkriget (1899-1902), där de stred mot den brittiska övermakten.

Apartheid-tiden

Efter att ha besegrats i Boerkrigen blev de boeriska republikerna en del av Brittiska imperiet. Denna period blev senare känd som ”apartheid” och innebar en diskriminering av icke-vita grupper, inklusive svarta sydafrikaner. Boerna tillsammans med britterna utgjorde en den del av den vita minoritetsgruppen som förespråkade apartheidpolitiken, som varade till början av 1990-talet.

Vilka är boerna?

Termen ”Boer”, kommer från det holländska ordet för bonde som användes för att beskriva folket i södra Afrika som härstammade från holländska, tyska och franska bönder. I historiskt perspektiv är de ättlingar till nederländska nybyggare som bosatte sig i Kapregionen på 1600-talet. Afrikander, afrikaaner eller boer är en etnisk grupp med främst holländsk härkomst.

Idag är boerna en del av Sydafrika och identifierar sig som afrikaner. Deras holländska identitet har gradvis försvunnit. Boerna bor till största delen i Sydafrika, men även i Namibia, Botswana, Zimbabwe, Moçambique och Malawi.

Boernas språk

Boerna talar afrikaans som är ett germanskt språk som utvecklades i Sydafrika och är ett av landets officiella språk. Språket härstammar från holländska.

Afrikaans är känt för sin enkelhet och används av en betydande del av Sydafrikas befolkning. Det är också ett av de officiella språken i Namibia och är ett minoritetsspråk i andra länder i södra Afrika. Afrikaans är språket som används av afrikaander, som inkluderar både boerna och andra vita sydafrikaner, men det talas också av många svarta och människor av indisk härkomst i Sydafrika.

Afrikaans och holländska har historiska och språkliga kopplingar eftersom afrikaans utvecklades från nederländska. Trots detta har de två språken utvecklats separat under århundraden och har numera tydliga skillnader.

Holländska talare kan förstå afrikaans med en relativt enkelhet. De som talar afrikaans har också ofta lätt att förstå holländska. Dock är det vanligt att afrikaans-talare kan ha svårare att förstå holländska, främst på grund av skillnader i grammatik och vissa uttalade skillnader. Holländska har behållit en mer komplex grammatik jämfört med afrikaans, vilket kan göra holländska mer utmanande för afrikaans-talare.

Avslutande ord om boerna

Boernas historia är en berättelse om överlevnad, kolonialism och motstånd mot främmande kontroll. Deras kultur och arv har haft en varaktig påverkan på Sydafrikas historia och utveckling.

Sammanfattningsvis har boernas historia en speciell mångfald med många intressanta aspekter, inklusive deras kultur, migrationsrörelser och deras deltagande i avgörande händelser som Boerkrigen. Deras arv lever vidare och är en viktig del av Sydafrikas historia och mångfald som vi kan lära oss mycket av.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök