Villkor och integritetspolicy vid bokning av privatjet

Villkor och integritetspolicy vid bokning av privatjet

När du som kund skickar in handlingar eller information till Utrikesgruppen innehåller dessa personuppgifter om dig själv och/eller tredje man, tredje part.

När du skickar in handlingar till Utrikesgruppen sparas dessa i vårat system för personuppgiftshantering och dokumenthantering. Detta för att vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig som kund,

eller om vi behöver ta fram informationen igen,
om det skulle krävas en omleverans,
eller en eventuell reklamation.

Samtliga bifogade handlingar från kund till Utrikesgruppen hanteras enligt kundens önskemål.

Information i din bokningsförfrågan för privatjet skickas till samarbetande flygmäklare eller tredje part som därefter hanterar handlingarna även i sina datasystem för att kunna leverera produkten eller tjänsten till Utrikesgruppen, eller direkt till kund på begäran av kund. Dessa handlingar kan komma att sparas hos tredje part för att kunna ta fram informationen igen, om det skulle krävas omleverans eller en eventuell reklamation.

Vid förmedlade uppdrag kommer även underleverantörer att behandla uppgifterna.

Offert och prisförslag

För att du som kund ska kunna få ett prisförslag för en resa med privatjet skickar Utrikesgruppen dina handlingar till en eller flera flygmäklare och/eller andra leverantörer. Priset levereras till dig som kund efter att informationen har skickats till leverantören. Leverantörerna kan i sin tur spara din information i sina datasystem för att kunna leverera produkten eller tjänsten för Utrikesgruppens räkning till dig som kund, eller direkt till kund.

Fysisk post, digital post, digital information på webbplatsen

När du skickar in information via vanlig post, e-post eller digitalt på webbplatsen sparas informationen i våra system för att kunna leverera produkter och tjänster till dig. 

Fysiska dokument skannas och sparas digitalt.

Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter i Utrikesgruppens datahantering. Detta gör du genom att kontakta info@utrikesgruppen.se.

Hantering av personuppgifter och handlingar

Utrikesgruppen hanterar dina personuppgifter i enlighet med ovan nämnd villkor och integritetspolicy.

När du som kund skickar in en begäran om prisförslag godkänner du hantering av dina personuppgifter och handlingar enligt ovan villkor och integritetspolicy.

Villkor

Läs våra villkor och ta reda på vad som gäller.

När du skickar in en offertbegäran måste du godkänna våra villkor och integritetspolicy. Detta gör du genom att kryssa för godkännandet i formuläret för bokningsförfrågningar av privatjet.

Har du frågor eller funderingar gällande villkor och integritetspolicy vid bokningar av privatjet kan du kontakta Utrikesgruppen på info@utrikesgruppen.se.

Vi samlar in dina uppgifter när vi ska kunna leverera resor med privatjet till dig.

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, via telefon, via e-post, vanligt post eller på webbplatsen.

Sök