Skicka dina offerter till tax free försäljning: flygplatser, ambassader m.fl.

Offerera dina produkter

Tax free är ett viktigt säljverktyg som du kan använda när du vill få ut dina produkter till försäljning. Exempel på platser där du kan sälja dina tax free produkter är på flygplatser och till ambassader.

När du vill att dina produkter ska säljas under nya och lönsamma former kan du ta hjälp av Utrikesgruppen. Med rätt säljteknik finns det stora möjligheter att dina produkter når nya marknader.

Moms vid utrikeshandel är noll och har flera fördelar. Du säljer dina produkter till ett billigare pris till slutkunden. Både du och kunden tjänar på affären.

Försäljning till flygplatser, flygbolag, rederier m.fl. 

När du säljer varor till flygplatser, flygbolag och rederier i tax free butiker ska du inte ta ut någon moms. Produkterna säljs som export. Försäljningen redovisas som export, exempelvis med bevis på att produkten levereras till en plats utanför EU. Det gör tax free butikerna bland annat genom flygbiljetten.

För att kunna sälja produkter i tax free butiker måste du offerera dina produkter. Genom att offerera produkterna på rätt sätt finns möjligheten att få in produkterna i butikernas sortiment.

Försäljning till ambassader m.fl.

När du säljer varor till ambassader, ambassadpersonal, konsulat och internationella organisationer som finns i Sverige eller andra EU-länder ska du inte ta ut någon moms. 

För att du ska få sälja utan moms ska köparen genom ett intyg från myndighet i sitt hemland dokumentera att försäljningen ska vara momsfri. Du sparar sedan dokumentet i din vanliga bokföringen.

Så hjälper vi ditt företag

När du säljer varor till tax free butiker, flygbolag, ambassader, ambassadpersonal och internationella organisationer som finns i Sverige eller andra EU-länder behöver du offerera dina produkter.

Ambassader 

Om du vill sälja dina produkter till utländska ambassader och ambassadpersonal verksamma i Sverige lägger vi fram en modell för offerering. Vi har olika modeller som ska passa olika produkter.

Just ambassader är en slutkund vi arbetar oftare med.

Beskriv dina produkter och hör av dig till oss. Vi kontrollerar möjligheterna och lägger fram förslag till försäljning.

Tax free butiker

När du få in dina produkter i en tax free butik någonstans i världen krävs ett gediget arbete och kontaktnät. Vi strävar alltid efter att bra produkter ska få synas på hyllorna i butikerna.

Beskriv dina produkter och hör av dig till oss. Vi kontrollerar möjligheterna och lägger fram förslag till försäljning.

Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Beskriv dina produkter och hör av dig till oss. Vi kontrollerar möjligheterna och lägger fram förslag till försäljning.

Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Oavsett vilka produkter du har till försäljning finns möjligheten att offerera dessa till ambassader, tax free butiker m.fl.

Med Utrikesgruppen får du tillgång till snabbare handläggning genom samarbeten med certifierade ombud till Migrationsverket.

Vilka är dina produkter?

Beskriv dina produkter och hör av dig till oss. Vi kontrollerar möjligheterna och lägger fram förslag till försäljning.

Vi offererar dina produkter till:
Ambassader
Konsulat
Ambassadpersonal
Tax free butiker
Flygbolag
Rederier
Internationella organisationer

Skriv till: info@utrikesgruppen.se

Eller sök i specifika huvudkategorier