Brukarkort för fordon – För dig som ska köra någon annans bil utomlands

info@utrikesgruppen.se

Så här kan ett brukarkort för bil se ut

När du brukar en bil som ägs av någon annan behöver du givetvis ägarens tillstånd även när du kör med bilen utomlands

Tillståndet för att få köra någon annans bil utomlands kan du anteckna i ett så kallat brukarkort för fordon. Ett sådant brukarkort beställs snabbt och enkelt genom att klicka här.

Du fyller i med efterfrågade uppgifter som krävs för att brukarkortet ska framställas och kunna utnyttjas utomlands.

Information om brukarkort för bil

Ett brukarkort är en handling som styrker att ägaren giver brukaren rätt att få framföra bilen utomlands.

Ett brukarkort för utlandskörning av någon annans fordon än ditt eget är även en fullmakt/tillstånd/intyg som visar att du som lånar bilen, mc:n eller annat fordon har rätt att framföra fordonet utomlands d.v.s att du får köra en bil (fordon) utomlands som inte är ditt eget fordon.

I brukarkortet sammanställs de uppgifter du lämnar i beställningsformuläret som sedan vändande sänds över till beställaren i en PDF-fil till den e-postadress som du uppger i beställningen. Ägaren av bilen behöver sedan underteckna handlingen för att den ska anses vara giltigt.

Kör du en bil som du inte äger och saknar ett brukarkort för bil?

Tänk på att du som kör någon annans bil utomlands behöver i regel kunna styrka att du har av ägaren fått tillåtelse att köra bilen utanför Sveriges gränser. En del svenskar vittnar om problem både i Sverige och utomlands när man kör med en bil som är registrerad på någon annan än sig själv. Bl.a har myndigheter ifrågasätt om föraren har rätt att bruka och köra bilen.

Beställ ett brukarkort för bil här.

Beställ brukarkortet i god tid före avresan

Här hos oss på brukarkort.se beställer du snabbt och enkelt ett brukarkort som sedan kan användas både i Sverige och utomlands när du kör en bil du själv inte äger. Brukarkortet ska användas när du ska åka utomlands med någon annans (lånad) bil eller annat fordon.  Om du planerar att köra utomlands med en bil eller annat fordon som inte är ditt kan du ha med dig en brukarkortet som bevisar att du har befogenheter att framföra fordonet genom tillåtelse av ägaren.

I många länder kan myndigheter komma att avkräva ett brukarkort som styrker att du har rätt att framföra bilen eller fordonet på det sätt som anges. Saknas ett brukarkort för ändamålet kan komplikationer uppstå.

Beställ ett brukarkort för bil här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök