CEMT-tillstånd

info@utrikesgruppen.se

CEMT-tillstånd är ett viktigt europeiskt samarbete.
Du som bedriver transportföretag i Sverige och ska genomföra godtransporter till andra länder behöver olika transporttillstånd. Det tillståndet som krävs beror på var du ska lasta och lossa ditt gods. Här förklarar vi vad CEMT-tillstånd är.

Ett CEMT-tillstånd ger den som har ett gemenskapstillstånd för godstrafik tillstånd att bedriva godstransporter för kommersiella ändamål mellan alla CEMT-länder. När ett CEMT-tillstånd godkänns görs det i enlighet med tillstånd för både bilateral trafik och tredjelandstrafik samt för transittrafik i alla CEMT-länder.

CEMT-tillståndet krävs när fordon från en medlemsstat i CEMT lastar eller lossar gods i ett land utanför EU, EES eller Schweiz, såvida inte bilaterala eller tredjelandsavtal används för transporten. Tillståndet möjliggör till exempel lastning av fordonet i Armenien och lossning i Grekland, eller vice versa.

Vilka fordon kan få CEMT-tillstånd?

Transportstyrelsen utfärdar CEMT-tillstånd och gör det endast för fordon som har EURO-klass 5 och EURO-klass 6.

Hur många lastade transporter får utföras?

Med ett CEMT-tillstånd får transportören utföra sammanlagt tre lastade resor. Efter dessa resor ska fordonet resa tillbaka till sin registreringsstat, exempelvis till Sverige och CEMT-tillståndet utfärdats till svenskt företag.

Vad är CEMT-tillstånd för flyttransporter

Ett CEMT-flyttgodstillstånd är ett förenklat CEMT-tillstånd och utfärdas specifikt till flyttföretag. Detta tillstånd gäller under ett helt kalenderår, från 1 januari till 31 december. Den som ansöker om ett CEMT-tillstånd för flyttransporter har inget krav på EURO-klassning för sina fordon och transportören har heller inget krav på att fylla i en färdbok. Ett fordon som används för CEMT-flyttransporter behöver heller inget trafiktillstånd.

Så ansöker du om CEMT-tillstånd

Du ansöker om CEMT-tillstånd online på Transportstyrelsens webbplats. Ansökan kan endast göras online och du måste legitimera dig med: Mobilt BankID, BankID, Freja eID+, Telia eID eller Foreign eID.

Fullmakt för yrkesfordon utomlands

Du som kör yrkesfordon i andra länder bör ha med dig en fullmakt för yrkesfordon utomlands. Det gäller exempelvis lastbilar, företagsbilar eller andra fordon i yrkestrafik. Fullmakten används för att inför tullkontroll, trafikkontroll och gränskontroll styrka att föraren utför transporter med ett fordon som tillhör ett specifikt företag och används för transporter i andra länder. Läs mer och skaffa fullmakten i länken ”Skaffa fullmakt för utlandskörning med yrkesfordon här”.

Här är en lista över medlemsstaterna i CEMT:

CEMT-status uppdateras av officiella International Transport Forum (ITF).

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök