De-icing på flygplatser – så går det till

info@utrikesgruppen.se

De-icing på en flygplats
De-icing är när man tar bort snö, is eller frost från en yta. Anti-icing är användning av kemikalier som inte bara tar bort utan ser till så att snö, is eller frost inte fastnar på flygplanet under en viss period. De-icing kan åstadkommas genom mekaniska metoder (skrapning, tryckning); genom applicering av värme; genom användning av torra eller flytande kemikalier utformade för att sänka fryspunkten för vatten (olika salter eller saltlösningar, alkoholer, glykoler); eller genom en kombination av dessa olika tekniker.

I arktiska regioner har flygplan problem med snö- och isuppbyggnad på flygplan. De-icing förekommer dock på många platser i världen där snö och is fastnar på flygplan. För att säkerställa funktionalitet behöver flygplan en värmekälla under kalla dagar. På marken, när det råder frysförhållanden utförs de-icing av ett flygplan. Frysta föroreningar stör flygplanets aerodynamiska egenskaper. Lossad is kan dessutom skada motorerna.

De-icing vätskor består normalt sätt av en glykol-lösning som innehåller ett färgämne och medel för att skydda metallytor. Det finns många glykoler som används. Ett förtjockningsmedel används för att hjälpa avisningsmedlet att fästa vid flygplanets kropp.

Säkerhetsperspektiv – säkerheten först

Vid isbildning på flygplan tar flygbolag och flygplatser alla försiktighetsåtgärder för att förhindra isbildning och annan kontaminering före avgång. Om ett flygplan inte är fritt från is, snö och frost lyfter det inte.

Uppskattningsvis kan is på vingarna öka luftmotstånden med 40%. Det skulle ha en mycket allvarlig negativ inverkan på en takeoff.

Piloten godkänner

Piloten: flygplanets kapten – har sista ordet om huruvida flygplanet ska avgå efter de-icing och/eller anti-icing. Han eller hon kan kommunicera direkt med markpersonalen via radio och bekräfta pågående process. Piloter litar stort på att andra arbetstagargrupper utför sina jobb med professionalism.

De-icing är vanligt förekommande

Kostnader och mängd

De-icing vätska kostar normalt $25 eller mer per gallon (cirka 62 kronor liter). Mängden som behövs varierar beroende på typ av flygplan, lufttemperaturer och hur lång tid processen tar.

Så ser det ut när de-icing utförs – Oslo flygplats

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök