Delad vårdnad flytta

Här kan du ta del av viktig information när du ska flytta och har delad vårdnad av ditt barn. När en av vårdnadshavarna ska flytta med barnet ska föräldrabalken följas. Det innebär att vårdnadshavarna måste vara överens om att flytten får ske. Dessa regler gäller oavsett om barnet ska flytta utomlands, till en annan kommun eller stad. Det finns särskilda regler vid flytt utomlands som innebär att andra länders myndigheter vill se att ett samtycke finns. Även flygbolag kräver ett samtycke som styrker att resan utomlands får ske.

Ska du flytta med ett barn och har delad vårdnad måste båda vårdnadshavarna vara överens om flytten. För att kunna dokumentera överenskommelsen ska ett samtycke skaffas. Detta är särskilt viktigt om myndigheter vill ta reda på mer om barnet har fått tillåtelse att flytta.

Du får enligt lag inte flytta med ditt barn om inte den andra vårdnadshavaren ger sitt samtycke. Andra länder har liknande lagar, vilket innebär att ett samtycket ska kunna presenteras vid en flytt utomlands. Exempelvis kan länder vägra att folkbokföra dig och barnet i landet om ett samtycke inte finns. Flygbolag har även möjlighet att neka ombordstigning om samtycke saknas.

Förbered flytten utomlands genom att flytta lagligt. Det är på vårdnadshavarnas ansvar att kontrollera inreseregler i landet och vad som krävs för att skriva in sig i landets motsvarighet till folkbokföring. Vårdnadshavare får alltså flytta utomlands med barn men bara om båda vårdnadshavarna är överens.

Byte av skolgång, förskola och liknande ligger på vårdnadshavarnas ansvar att ordna i det nya landet.

Vem kräver samtycke vid delad vårdnad?

Du skaffar samtycket här.

 • landets migrationsmyndighet
 • andra myndigheter i landet
 • när du ansöker om visum
 • socialtjänsten
 • kommunen
 • utlandsskola, förskola m.m.
 • gränskontroller
 • flygbolag
 • myndigheter i utlandet
 • för att kunna registrera barnet i ett annat land
 • bevis i domstol

Om samtycket saknas

Länder kan vägra inresa i landet om samtycket saknas. Myndigheter i destinationslandet kan neka både dig och barnet att registrera er i landet. Kontrollera alltid med myndigheter i landet om vad som gäller.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier