Delad vårdnad regler semester – Umgänge med barn semester

info@utrikesgruppen.se

Vilka regler gäller för semester vid delad vårdnad?
Det finns regler som vårdnadshavare måste förhålla sig till vid delad vårdnad. Bland annat är det viktigt att veta att umgänge med barn regleras i Föräldrabalken. Det innebär att föräldrar gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet.

Hur ska umgänge med barn ordnas under semestern? Rent praktiskt är den bästa lösningen att komma överens utan juridiska svårigheter. Det betyder att föräldrar som har delad vårdnad bör prata med varandra om hur semestern med barnen ska fördelas men hänsyn till båda föräldrarnas levnadsförhållanden.

Umgänget regleras på det sättet att det är till för barnet och inte vårdnadshavarna. Man sätter alltså barnet i fokus i lagen. Om vårdnadshavare har samarbetssvårigheter kan domstol avgöra i frågor som rör barnet. Detta förfarande med domstolstvister brukar vara förödande för barnet. Det är alltså inte att rekommendera.

Så säger lagen

När barnets föräldrar har delad / gemensam vårdnad, ska vårdnadshavarna enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken gemensamt besluta i frågor som rör barnet. Det innebär att lagen lämnar ett tomrum och beslutsfattande helt till föräldrarna om hur semester ska fördelas.

Att lagen anger föräldraansvar är ett bra sätt för varje barn att växa upp i, detta utan inblandning från myndigheter i barnets vardag.

Resor vid delad vårdnad

Om en av föräldrarna planerar att resa utomlands finns det krav på föräldramedgivande från länder och flygbolag. Handlingen visar att vårdnadshavarna har gett sitt tillstånd till att barnet får resa utomlands. Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser ensamma, med en av föräldrarna eller annan person.

Läs mer här samt i publikationen här om varför det är viktigt med medgivande från föräldrar vid utlandsresor. Separerade föräldrar som ska åka på semester minderåriga bör planera sin resa i god tid så att inga komplikationer uppstår.

Umgängesavtal

Många vårdnadshavare efterfrågar ett umgängesavtal som ska förenkla för kontakten mellan vårdnadshavarna om umgänget med barnet.

Ett umgängesavtal skrivs för att fastställa olika överenskommelser mellan föräldrar. Detta avtal minskar risken för bråk och svåra konflikter. Umgängesavtal gör det lättare för barnets liv. Oftast reglerar ett umgängesavtal rätt till löpande umgänge med barnet. Exempelvis är det vanligt att föräldrar skriver i avtal att vårdnadshavarna har rätt till varannan veckas umgänge med barnet.

Det går även tillägga det som vårdnadshavare anser vara viktigt i umgängesavtalet.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök