Den globala molnmarknaden och ökat begär för molntjänster

info@utrikesgruppen.se

Molntjänster spelar en viktig roll i våra liv.
Varje dag använder vi molntjänster, många gånger utan att tänka på det. Både företag, myndigheter och privatpersoner använder tjänsterna. Det du troligen använder är iCloud, Whatsapp, Telegram eller Facebook. Molntjänster har blivit en livsviktig del för både privat- och affärslivet samt samhället i stort. Utan molnet skulle saker och ting fungera avsevärt mycket sämre.

Utan molntjänster skulle du vara bunden till att använda ett specifikt minne, exempelvis samma dator eller USB-minne när du arbetar eller använder dina dagliga digitala tjänster. En hel del tjänster skulle dessutom inte fungera utan molnet. När du använder ett digital moln är det ett praktiskt sätt att lagra filer som flera behöver tillgång till. Det innebär att du eller den du vill ska få tillgång till dina filer – kan få det oavsett var personen befinner sig.

En stor fördel med molntjänster är att filerna inte är bundna till en fysisk plats eller enhet. Om din dator skulle gå sönder så innebär det att dina filera fortfarande är intakta. När du sparar dina filer på internet så går de aldrig förlorade.

Molntjänster används på flera olika sätt. Exempelvis lagrar många företag sina filer på internet. Det kan vara kunduppgifter, personaluppgifter, olika strategier och andra viktiga dokument. Det möjliggör att flera anställa och samarbetspartners kan arbeta med samma dokument och dela information i realtid istället för onödiga mejlkonversationer och redigering av dokument i pappersformat.

Monstruös efterfrågan på molntjänster

Under utvecklingen av coronahanteringen världen över har många människor fått uppleva en gemensam sak. Vi har mindre fysisk kontakt med arbetskollegor och vi jobbar mycket mer hemifrån. Den omställningen har gjort att vi behöver snabbare digital tillgång till material. Det fysiska kommer många gånger vara belastande för människor som inte sitter på kontoret längre. Det i sin tur försvårar för företag som söker tillväxt. Fortsatt distansarbete och efterfrågan på olika applikationer fortsätter elda på den globala marknaden för olika molntjänster.

När covid-19 tvingade hela världen att jobba hemifrån så har efterfrågan på molntjänster ökat ordentligt bland företag också ur ett säkerhetsaspekt. Fler företag inser att det är viktigt att inte riskera att förlora sina filer och dokument som finns sparade på en fysisk dator eller annan enhet. Det sägs att den digitala utvecklingen går två år framåt på bara två månader – nu under covid-19.

Globala leverantörer

Den globala molnberäkningen växer för varje dag och har blivit ett komplext system av produkter och tjänster vilka levererar teknik. Hela marknaden omsätter miljarder dollar och många molnleverantörer konkurrerar på markanden.

De tre största leverantörerna av molntjänster är Amazon Web Services som har 32 procent av den totala marknaden. Microsoft Azure finns på andra plats med totalt 21 procent. Google Cloud är tredje största med 8 procent. Övriga leverantörer står för 39 procent av marknaden.

Även Alibaba Cloud ökar investeringarna i sin globala planexpansion. Bolaget satsar på att deras infrastrukturkapacitet ska överträffa internationella leverantörer med bättre lagring, nätverk och kapacitet.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök