Detta gäller för barns resor – Föräldramedgivande m.m

Barn som reser utomlands behöver bl.a räkna med att uppvisa ett föräldramedgivande

Detta gäller för resor med barn – punkt för punkt

Reglerna för vad som krävs för barn som reser utan vårdnadshavare eller tillsammans med endast en vårdnadshavare, variera från land till land och det ligger i din uppgifter som vårdnadshavare att kontrollera vilka inreseregler som gäller för ditt barn och därefter ha med nödvändiga handlingar.

Vi hjälper dock till och reder ut de regler som finns men som ovan nämnt behöver du som vårdnadshavare eller förälder också ta fram handlingar som uppges i denna artikel.

Ha alltid ha med giltiga handlingar och ett föräldramedgivande.

Ha alltid giltiga handlingar med på resan

Ha alltid med giltiga resehandlingar för barnet

Vid resor till och från länder utanför Schengenområdet måste alla resenärer, även barn, uppvisa en giltig resehandling. Även vid utresa ska det kontrolleras att den som lämnar Sverige har en giltig resehandling. Detta gäller även svenska medborgare som reser ut från Sverige.

Även vid resor inom Schengenområdet rekommenderas att samtliga resenärer har med en egen resehandling. Inom Schengenområdet förekommer fri rörlighet men det uppkommer alltför ofta situationer där man behöver styrka sin identitet exempelvis när man ska på ett flyg.

Räkna med att barnets resa behöver styrkas i ett föräldramedgivande

Resa ensam med barn intyg
Resa med barn intyg

Ha alltid med ett föräldramedgivande när barn reser

Ett föräldramedgivande är ett reseintyg för minderåriga barn där vårdnadshavarna intygar att det gemensamma barnet får resa på de villkor som anges i handlingen. I föräldramedgivandet ska det framgå vilka vårdnadshavarna är tillsammans med deras personuppgifter samt uppgifter om barnet som ska resa utomlands. Uppgifter som behöver uppges är vart barnet reser samt under vilken tid. I många fall får barnet även resesällskap av någon vuxen och då behöver medresenärens uppgifter antecknas i föräldramedgivande.

Vid uteblivet föräldramedgivande kan resan stoppas.

Resa ensam med barn intyg
Föräldramedgivande

Så beställer du ett föräldramedgivande

För att beställa ett föräldramedgivande som sedan kan uppvisas till gränspoliser och flygbolag så klickar du dig enkelt vidare här.

Du fyller i det stegvisa formuläret med de uppgifter som krävs för att föräldramedgivandet ska anses vara giltigt.

Vilka uppgifter behöver finnas med i föräldramedgivandet?

Du behöver ha med en del uppgifter i föräldramedgivandet och det är bra om du förbereder och tar fram uppgifter om:

  • Barnet
  • Vårdnadshavarna
  • Passnummer
  • Reselängs
  • Destination
  • Avreseort
  • Eventuell medresenär
  • Med mera

Krav land för land

I vår systersajt Föräldramedgivande.se kan du se vilka länder som kräver ett föräldramedgivande. Tänk dock på att de flesta flygbolag redan har ett krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas.

Se kraven här

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier