Egenmäktighet med barn utomlandsLagar kring vårdnadshavares ansvar för barn finns i föräldrabalken (FB)

När man tar med ett barn på en utlandsresa är det ett beslut som rör barnen, varför detta beslut direkt ligger på barnens föräldrar/vårdnadshavare. Se (6 kap. 11 § FB). Detta innebär att föräldrar som har ensam vårdnad om barnet har möjligheten att själva besluta och ansvara i frågor som rör dem.

Om du har gemensam vårdnad om barnet med en annan förälder/vårdnadshavare krävs det som praxis ett samtycke från båda föräldrarna, se: (6:11 & 13 § FB), om det som rör barnets angelägenheter. Exempelvis en resa utomlands. Det spelar ingen roll om du är gift med barnets andra förälder/vårdnadshavare och det har ingen betydelse i beslutsfattningen som rör barnen.

Om en förälder inte följer lagens regler och tar med sitt barn som är under 15 år utomlands kan det bli aktuellt med straffansvar för egenmäktighet med barn, se: (7 kap. 4 § Brottsbalken), eller olovligt bortförande. Egenmäktighet med barn utomlands men även inrikes kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år. Straffet för grov egenmäktighet med barn är fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Förhindra egenmäktighet med barn utomlands – kom överens

Kom överens med den andra föräldern! Ta inte med barnen utomlands utan lov. Oftast kommer föräldrarna överens så att barnen kan få njuta och resa utomlands utan att egenmäktighet med barn ska behöva utredas av Polisen.

Tips!
 • Gör inte den andra föräldern orolig.
 • Den andre föräldern ska ge sin tillåtelse till en utlandsresa med barnen.
 • Res inte utan att berätta var du ska med barnen.
 • Berätta hur länge du ska vara borta med barnen.
 • Ta med dig ett föräldramedgivande som ger barnet rätt att resa.
 • Korrekt och godkänd handling
 • Boka inte flygbiljetter impulsivt som gör att barnen snabbt måste packa sina väskor för att resa. Detta kan göra den andra föräldern orolig. Planera istället.
 • Skydda alltid barnen.
 • Föräldrar är skyddande, kom ihåg det.
 • Gör inget mot den andre förälderns vilja.
 • Barn mår bra av sunda förhållanden.
 • Tänk på barnen i första hand.
 • Skicka kopior på flyg- och bokningsbekräftelser till den andra föräldern.

Genom att ha allt i ordning kan du och barnen resa på ett säkert sätt som inte ifrågasätts av någon. Res säkert och kom överens med den andra föräldern. 

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier