Ersättning försenat flyg

info@utrikesgruppen.se

Vilka regler vid försenat flyg?
Europeiska regler som gäller för flygpassagerare innebär att du kan vara berättigad till ersättning om din flygning är mer än tre timmar försenad. Kompensationen beror på längden på din resa och varaktigheten av förseningen, som beräknas från den faktiska ankomsttiden till din slutdestination.

Om ditt flyg är försenad med mer än fem timmar måste flygbolaget erbjuda dig återbetalning. Du har rätt till återbetalning av biljettpriset för den del av flygresan som du inte kunde använda. Om du har utnyttjat en del av flygresan men den inte längre har något syfte, har du rätt till full återbetalning av biljettpriset.

De europeiska reglerna gäller för flygningar som är försenade med mer än tre timmar, när det gäller en flygresa som:

  • Flyger från en medlemstat i EU och ankommer till en medlemstat i EU
  • Flyger från en medlemstat i EU och ankommer till ett land utanför EU
  • Flyger från ett land utanför EU och ankommer till en medlemstat i EU

Kan du alltid begära ersättning för försenat flyg?

Vanligtvis har du alltid möjlighet att begära ersättning för försenat flyg, men det finns vissa undantag. Enligt EU-regleringen gör man generellt en åtskillnad mellan orsaker som är inom flygbolagets kontroll och orsaker som är utanför flygbolagets kontroll, såsom extraordinära omständigheter. Flygbolaget är inte skyldigt att betala kompensation om förseningen orsakas av extraordinära omständigheter. Däremot måste flygbolaget betala kompensation om förseningen kunde ha undvikits genom att vidta rimliga åtgärder.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök