Etiopiens ekonomi gör en ”comeback”

Sheraton Addis, a Luxury Collection Hotel, Addis Ababa, Etiopien. Foto: Sheraton


Besök Etiopiens profil

De nya ekonomiska reformerna i Etiopien har förnyat intresset från investerare och lockat miljarder dollar i ekonomiskt stöd från långivare som Internationella valutafonden och Världsbanken. Etiopien börjar successivt öppna upp sin ekonomi till förmån för en fri marknad med friare handel.

En ekonomist schysst implementering av det nyligen lanserade ”Home Grown Economic Reform-programmet” i Etiopien förväntas bidra till att utveckla ett modernt, levande, konkurrenskraftigt och sunt finansiellt system i landet,” enligt en ny årsrapport från ”NBE”, National Bank Of Ethiopia.

Afrikas näst mest befolkade land har en gång varit hårt politiskt och ekonomiskt kontrollerat. Men sedan premiärminister Abiy Ahmeds politik fått större auktoritet i landet har statligt ägda telekommunikations-, socker- och energiföretag liberaliserats där privata aktörer nu ges möjligheten att konkurrera på den fria marknaden.

I en omfattande diskussion om Etiopien i kenyansk TV hävdade en känd analytiker att den ekonomiska tillväxten i Etiopien och angränsande region var snabbare än någon annanstans i världen just nu. ”Etiopien är den snabbast växande ekonomin globalt”, sa Peter Kagwanja, presidenten för Africa Policy Institute, en Nairobi-baserad geopolitisk expertgrupp.

Han beskrev tillväxten som ”astronomisk” och tror att Etiopien skulle kunna bli en ”stormakt” i Östra Afrika.

IMF visar 9,5% i tillväxt

Enligt rapporter från Internationella valutafonden och Världsbanken visar siffror om landets tillväxt under de senaste tio åren. Etiopiens reala BNP-tillväxt har varit, i genomsnitt 9,5% per år från 2010 till 2019, en av de högsta i världen, enligt fondens databas World Economic Outlook databas”.

En del länder är uteslutna i beräkningarna på grund av konflikter som till följd ger brist på data. Enligt IMF är den genomsnittliga globala ekonomiska tillväxttakten mätt till 3,8%.

Nya och gamla investerare lockas återigen till landet

International Finance Corporation (IFC), en medlem av World Bank Group, inleder ett samarbete med Habesha Breweries Share Company of Ethiopia.

IFC: s investering är upp till 50 miljoner euro i Habesha Breweries och syftar till att hjälpa företaget att utöka sin verksamhet i Etiopien samt öka lokal kornsinköp från småbrukare, enligt pressmeddelandet från bolaget.

Etiopien vill locka över 5 miljarder dollar i utländska direktinvesteringar under 2020 och arbetar aggressivt för att nå sina mål. För att ytterligare genomföra sin plan har landet nyligen även inrättat ett alliansforum för att hantera processen med att locka direkta utländska investeringar.

6 betydelsefulla detaljer i Etiopiens nya reformer

Programägande: Myndigheterna har utvecklat en helt egen ambitiös planerad ekonomisk reformplan skräddarsydd efter landets behov och preferenser. De engagerar sig i en omfattande utsträckning för att diskutera ekonomins framtid och har redan realiserat viktiga inledande åtgärder för att genomföra reformerna.

Programdetaljer: IMF har godkänt ett lån på nästan 3 miljarder US-dollar inom ramen för den utökade kreditfaciliteten för att stödja den nya reformplanen. Förutom att hjälpa till att hantera valutakursbristen, kommer programmet också att minimera sårbarheterna i landets skulder.

Syftet med programmet: Programmet bygger på myndigheternas åtgärder genom att säkerställa att den offentliga sektorn har lägre skuldnivåer och starkare övervakning av statligt ägda företag. Valutakursreformen kommer att hantera valutakurser och öka växelkursflexibiliteten och kommer i kombination med strukturreformer att förbättra exportens konkurrenskraft ytterligare. Intäktsreformerna ska öka effektiviteten i offentliga investeringar.

Skydda sociala utgifter och minska fattigdomen: Finanspolitiken nya reformer ska skapa större utrymmen för att tackla fattigdom. Ekonomiska anslag för fattiga på landsbygden och i städerna kommer att ökas, detta för att säkerställa att tillräckliga ekonomiska resurser reserveras för Productive Safety Net-programmet, som är ett av de största och mest framgångsrika programmen för socialt skydd i Afrika.

Från statlig till privat sektor: Regeringens investering i infrastruktur och utbildning har lagt en bra grund för övergången till privat sektor. För att generera avkastning från tidigare investeringar behövs reformer. Dessa inkluderar att lösa valutakursen, förbättra miljön för företagare som kommer att öka investeringarna och påskynda ekonomins omvandling. En av de viktigaste åtgärderna är att privata aktörer nu får möjligheten att engagera sig på de tidigare reglerade marknaderna.

Skapa en stark finanssektor: Programmet syftar också till att bygga vidare på de senaste reformerna som har gjorts i finanssektorn, genom att förbättra och förenkla tillgången till krediter – detta har tidigare varit ett hinder för privata investeringar. Utvecklingen av finanssektorn ska åtföljas av starkare tillsyn och finansiella säkerhetsnät för att säkerställa att den finansiella sektorn förblir stabil.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram
Dela på email

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider