ECRIS är Europas belastningsregister

info@utrikesgruppen.se

Information ECRIS
ECRIS står för European Criminal Records Information System och är ett decentraliserat system för utbyte av information om tidigare fällande domar mellan EU medlemsstaterna. Varje medlemsstat för ett register om lagöverträdare i sitt nationella kriminalregister. Det europeiska informationssystemet för kriminalregister (ECRIS) inrättades i april 2012 för att förbättra utbytet av information om kriminalregister i hela EU. Alla EU-länder är för närvarande anslutna till ECRIS.

ECRIS säkerställer att information om fällande domar utbyts mellan EU-länderna på ett enhetligt, snabbt och kompatibelt sätt. ECRIS ger domare och åklagare enkel tillgång till omfattande information om de berörda personernas kriminella historia, inklusive i vilka EU-länder personen tidigare har dömts. ECRIS tar bort möjligheten för lagöverträdare att undgå konsekvenserna av sina tidigare fällande domar i en annan EU-medlemsstat.

Den 28 juni 2017 publicerade Europeiska kommissionen sin första rapport om EU-ländernas användning av ECRIS, som täcker åren 2012-2016. Den andra rapporten, med tillhörande arbetsdokument, antogs den 21 december 2020. Den ger en översikt över användningen av ECRIS under åren 2017–2019.

ECRIS är Europas belastningsregister och EU:s motsvarighet till Sveriges belastningsregister vilket inkluderar samtliga EU medlemsstater.

Information om brottslingar utanför EU

ECRIS tillåter myndigheterna att få information om EU-medborgare. Det är dock för närvarande inte möjligt att enkelt hitta information om tidigare fällande domar av icke-EU-medborgare. För att få denna information måste respektive EU-länder kontaktas en efter en.

Under 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till förordning för att inrätta ett centraliserat ECRIS-TCN-system som ska drivas av EU:s byrå för storskaliga IT-system (eu-LISA). En överenskommelse om denna förordning nåddes under våren 2019. Systemet är för närvarande under utveckling och förväntas vara i drift 2022.

Det befintliga förfarandet förblir oförändrat för decentraliserat utbyte av fullständig fällande information om icke-EU-medborgare, efter att det dömande EU-landet har identifierats genom ECRIS-TCN-systemet.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök