Europeiskt arvsintyg blankett

Information om europeiskt arvsintyg
Här kan du ladda ned blankett för europeiskt arvsintyg samt beställa översättning av europeiskt arvsintyg i valt språk. Ett europeiskt arvsintyg används i ett annat EU-land och är ett bevis som visar att du får företräda ett dödsbo eller att du är arvinge till den person som har avlidit.

Du kan få ett europeiskt arvsintyg av Skatteverket för personer som har avlidit den 17 augusti 2015 eller efter det. Det är myndigheter i landet där den avlidne har bott som ska utfärda arvsintyget. Om den avlidne har bott i Sverige får du arvsintyget av Skatteverket.

Kom ihåg att Skatteverket endast utfärdar europeiskt arvsintyg på svenska. Ska du uppvisa arvsintyget i ett annat land kan du översätta arvsintyget hos Utrikesgruppen. Det gör du online genom att ladda upp ditt europeiska arvsintyg.

Så ansöker du om ett europeiskt arvsintyg

När du ansöker om ett europeiskt arvsintyg ska du erlägga en avgift om 1 660 kronor. Du fyller sedan i ansökan och skickar ansökan med post till Skatteverket. Du ska alltid skicka in din ansökan om europeiskt arvsintyg i original till Skatteverket. Kom ihåg att avgiften måste bara betald innan handläggningen påbörjas.

Ett europeiskt arvsintyg är giltigt i sex månader, om du önskar få förlängning då begär du det enligt nedan information.

Här laddar du ner ansökan om ett europeiskt arvsintyg (SKV 4697).

Begära förlängning av giltighetstiden av europeiskt arvsintyg

Om du vill förlänga giltighetstiden begär du att Skatteverket förlänger giltighetstiden med sex nya månader. Du behöver endast mejla eller skicka brev till Skatteverket gällande begäran om förlängning. Ingen speciell blankett finns.

För att kunna förlänga giltighetstiden ska du betala 320 kronor.

Betalningsinformation till Skatteverket

Bankgiro: 895-7417 (Till bankgirot betalar du in ansökningsavgiften eller förlängningsavgiften).

Om du betalar från ett utländskt bankkonto ska du använda kontouppgifter enligt nedan:
BAN: SE7112000000012810121907
BIC/Swift-kod: DABASESX​​
Bank:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
SE-103 92 Stockholm
Betalningsmottagare/Payee:
Skatteverket
SE-831 87 Östersund

Ansökan i original skickas till, eller begäran om förlängning skickas till:
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
871 87 Härnösand

Översättning av europeiskt arvsintyg i valfritt språk

Du laddar enkelt upp ditt europeiska arvsintyg online här. Välj språk du vill ha ditt arvsintyg på. När du har godkänt priset skickas en översättning i ditt valda språk. Arsvintyget skickas när översättningen är klar och levereras enligt leveranstiden du får bekräftad.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier