Europeiskt arvsintyg översättning – beställ online här

info@utrikesgruppen.se

Beställ översättning av europeiskt arvsintyg
Ett europeiskt arvsintyg kan du använda i ett annat land i EU när du exempelvis ska bevisa att du får företräda ett dödsbo. Arvsintyget visar även att du är arvinge. Det europeiska arvsintyget gäller i samtliga EU-länder med undantag för Irland och Danmark. Arvsintyget utfärdas endast på svenska och för dig som behöver det i ett annat språk måste du beställa en översättning av arvsintyget – det kan du göra online här.

Beställ översättning av europeiskt arvsintyg online genom att klicka här.

Det är Skatteverket som utfärdar europeiskt arvsintyg och myndigheten gör det endast på svenska. Om du önskar få europeiskt arvsintyg i annat språk laddar du upp arvsintyget hos Utrikesgruppen och väljer språket du vill ha arvsintyget på.

Du kan ansöka om att få ett europeiskt arvsintyg om du är testamentstagare som har rättigheter i arvet, om du är arvinge, om du är en testamentsexekutor eller om du är en boutredningsman.

Du kan bland annat använda ett europeiskt arvsintyg när du ska visa:

  • vilka tillgångar en arvinge eller testamentstagare har fått
  • en arvinges eller testamentstagares ställning, rättigheter eller arvslott
  • en testamentsexekutors befogenheter
  • en boutredningsmans befogenheter

Vi utfärdar översättningar i flera språk till flera länder, bland annat:

  • Europeiskt arvsintyg för Spanien
  • Europeiskt arvsintyg för Frankrike
  • Europeiskt arvsintyg för Grekland
  • Europeiskt arvsintyg för Finland
  • Europeiskt arvsintyg för Schweiz
  • Europeiskt arvsintyg för Portugal

Observera att du kan få europeiskt arvsintyg i flera språk än ovan.

Ansök om europeiskt arvsintyg här – ladda ned blankett

För att kunna få ett europeiskt arvsintyg måste du fylla i en ansökan och skicka in den till Skatteverket. Innan du skickar in din ansökan måste du betala ansökningsavgiften.

Ansökan om ett europeiskt arvsintyg (SKV 4697) (PDF)

Du ska skicka in ansökan i original till Skatteverket via post till:

Skatteverket
Bouppteckningssektionen
871 87 Härnösand

Översättning av europeiskt arvsintyg i valfritt språk

Du laddar enkelt upp ditt europeiska arvsintyg online här. Välj språk du vill ha ditt arvsintyg på. När du har godkänt priset skickas en översättning i ditt valda språk. Arsvintyget skickas när översättningen är klar och levereras enligt leveranstiden du får bekräftad.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök