Europeiskt arvsintyg

info@utrikesgruppen.seBli medlem i Utrikesgruppen!

Information om europeiskt arvsintyg och hur du ansöker om ett

Du kan behöva ett arvsintyg om du behöver visa att du är arvinge eller att du är rätt person som får företräda ett dödsbo i ett annat EU-land. Du kan också behöva ett europeiskt arvsintyg i de fall du ärver tillgångar, vill avsluta bankkonton, få lagfart eller behöver bevisa att du är en behörig person som får företräda ett dödsbo, exempelvis som boutredningsman eller testamentsexekutor i ett annat EU-land.  Ett europeiskt arvsintyg används för att underlätta dina kontakter med myndigheter i andra EU-landet. Arvsintyget gäller för alla EU-länder med undantag för Storbritannien, Irland och Danmark.

Vad är ett europeiskt arvsintyg?

Ett europeiskt arvsintyg är ett dokument som utfärdas av myndigheter i en av EU:s medlemsstater utom Storbritannien, Irland och Danmark. Dokumentet används av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän i en annan EU medlemsstat. Genom det europeiska arvsintyg kan människor styrka sin behörighet och rättigheter i de andra EU medlemsstaterna. Ett europeiskt arvsintyg ska underlätta för EU medborgarnas rättigheter vid arv i internationella sammanhang. Så använder man ett arvsintyg:

 • ett arvsintyg kan man använda för att visa (artikel 63.2 i arvsförordningen)
 • en arvinges eller testamentstagares ställning, rättigheter eller arvslott
 • vilka tillgångar en arvinge eller testamentstagares har fått
 • testamentsexekutorns befogenheter boutredningsmannens befogenheter
Vem kan ansöka om ett arvsintyg?

Dessa personer kan ansöka om ett europeiskt arvsintyg för att använda i en annan EU medlemstat:

 • arvingar
 • testamentstagare som har direkta rättigheter i arvet
 • testamentsexekutorer
 • boutredningsmän

Så beställer du ett arvsintyg:

 • Först måste du ansöka om ett arvsintyg, det gör du här
 • Skicka din ansökan i original till Skatteverket per post
 • Skicka blanketten till ett av dessa skattekontor
 • Betala avgiften 1 660 kronor innan Skatteverket kan börja handlägga din ansökan
 • ange den avlidnes personnummer och namn som referens i betalningen till Skatteverket (om den avlidne saknar svenskt personnummer: Ange födelsetid och namn)
Betalningsinformation till Skatteverket och adresser

Ansökningsavgiften måste betalas innan Skatteverket handlägger ditt ärende. Avgiften ska betalas in på bankgiro 895-7417. Kom ihåg att även om du betalar så garanterar inte Skatteverket att du kommer kunna få ett arvsintyg.

Om du betalar från ett utländskt bankkonto då ska du använda dessa kontouppgifter:

IBAN: SE7112000000012810121907
BIC/Swift-kod: DABASESX
Bank:
Danske Bank
Norrmalmstorg 1
S-103 92 Stockholm
Betalningsmottagare/Payee:
Skatteverket
SE-831 87 Östersund

Ansökan ska skickas i original till något av följande kontor:

Bouppteckningssektion Härnösand
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
871 87 Härnösand

Bouppteckningssektion Kalmar
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
391 87 Kalmar

Bouppteckningssektion Visby
Skatteverket
Bouppteckningssektionen
Box 1214
621 23 Visby

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök