FADERSKAPSINTYG fastställa faderskap

FASTSTÄLLA FADERSKAP

Registrera faderskapet genom en faderskapsbekräftelse som alltid ska vara skriftlig och bevittnad av två personer. Beställ intyget som innehåller:

 • Information om både föräldrarna
 • Information om barnet
 • Information om två person som bevittnar
 • Skickas som PDF
 • Föräldrar godkänner faderskapet

Du kan fastställa faderskapet genom att registrera faderskapet med intyget och skicka till socialnämnden som handlägger ärenden som fastställer faderskap. I vissa fall handlägger också sociala distriktsnämnder eller kommundelsnämnder dessa ärenden.

MER OM ATT FASTSTÄLLA FADERSKAP

Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till barnet. Det handlar om att ge barnet en säker uppväxt, rätt till försörjning och arv. Det är socialnämnden i den kommun barnet är folkbokförd som har ansvaret att ta emot ärenden om faderskap.

Genom att beställa ett faderskapsintyg kan du skicka in handlingen till kommunen som godkänner bekräftelsen från er. En bekräftelse kan ske båda för och efter barnets födelse dock bör socialnämnden inte godkänna bekräftelsen förrän efter barnets födelse.

BESTÄLLA FADERSKAPSBEVIS

Genom att beställa intyget och få det bekräftat är det ett faderskapsbevis som registreras av Skatteverket.

FASTSTÄLLA FADERSKAP HUR HÖR MAN
 • Beställ intyget online
 • Fyll i informationen som finns i formuläret
 • Ange uppgifter om modern
 • Ange uppgifter om fadern
 • Ange uppgifter om barnet
 • Ange uppgifter om två vittnen

Efter att du är klar kommer dokumentet utfärdas till dig som du sedan ska skicka till den kommun som ska godkänna er bekräftelse.

FRÅGOR OCH SVAR

Här finns svar på några av de frågor som kunder oftast ställer till oss. Skulle du ha andra frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss.

Efter din beställning skickar vi intyget till dig inom två arbetsdagar.

Genom att beställa intyget godkänner föräldrarna faderskapet på heder och samvete genom att skriva under dokumentet.

Det tar ungefär två veckor för Skatteverket att slutligen registrera uppgifterna om faderskapet.

För att kunna beställa ett faderskapsintyg måste du betala 420 kr.

BESTÄLL FADERSKAPSINTYG – BLANKETT 420 KR

 • Fyll i uppgifter om modern