Får man flyga inom Sverige med LMA kort?

Förkortningen LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. När en person söker asyl i Sverige får personen ett LMA kort. Innan utfärdandet av LMA kortet sker ska personen fotograferas och lämna sin signatur, vilka också syns på LMA-kortet. LMA-kortet innehåller även information om att den asylsökande har fått rätt att arbeta under tiden för asylprocessen. Här kan du läsa mer om att resa med LMA-kort.

LMA-kortet är personligt och är ett bevis på att den asylsökande får vara i Sverige under tiden för väntan på beslut. Kortet används oftast i kontakt med myndigheter i Sverige. Varje kort har en giltighetstid som går att kontrollera genom att skanna QR-koden som finns på kortet.

LMA-kortet är ingen identitetshandling men kortet styrker personuppgifter till viss del. Detta innebär att den som innehar ett LMA-kort men saknar andra identitetshandlingar kan använda LMA-kortet i vissa fall i samhället som en identitetshandling.

Får jag flyga med LMA-kort inom Sverige?

Ja, du får flyga inom Sverige med ett LMA-kort. I Sverige råder fri rörlighet och du kan oftast resa helt utan id handling inom Sverige. Tänk dock på att flygbolag kan komma att kräva dokument som styrker din identitet för att släppa ombord dig på flyget.

Flygbolag i Sverige har överseende med att ett LMA-kort inte är en riktig identitetshandling och låter passagerare som uppvisar kortet att resa med dem. Observera att det endast gäller inrikesresor.

Får jag flyga utomlands med LMA-kort?

Nej, du kan inte flyga utomlands med ditt LMA-kort.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier