Får man flytta vid delad vårdnad

info@utrikesgruppen.se

Hur långt får man flytta vid gemensam vårdnad
När en av vårdnadshavarna ska flytta till en annan plats finns det vissa regler som måste efterföljas. I föräldrabalken anges att det inte går att flytta med barnet hur man vill utan båda vårdnadshavarna måste vara överens om var barnet ska bo. Detta gäller exempelvis vid flytt till annan kommun, stad eller ett annat land.

Skaffa samtycke – flytta med barn inom Sverige här.

Flytta utomlands med barn – skaffa samtycket här.

Ska du flytta med ett barn vid gemensam vårdnad behöver du normalt sätt inget godkännande från den andra föräldern om flytten sker inom kommunen. Vid flytt inom kommunen kommer sociala nätverk, skolgång och kontakt med den andra föräldern bestå. Det är just avståndet till alla delar i barnets liv som inte ska bytas ut utan ett godkännande.

Om barnet ska flytta till en annan kommun eller stad ska båda föräldrarna vara överens om flytten. Om den andra föräldern utan godkännande flyttar kan det leda till domstolsärenden. Det är därför viktigt att föräldrar vid gemensam vårdnad över överens om flytten. Ska ett barn flytta eller resa till ett annat land krävs ett tillstånd från vårdnadshavaren som kan dokumenteras av Utrikesgruppen i en resefullmakt. Läs längre ned hur du skaffar ett tillstånd.

Hur långt får man flytta vid gemensam vårdnad

När en vårdnadshavare vill flytta långt bort kommer det att ha inverkan på barnets liv. Skolgången, umgänget, fritidsintressen, sport och kontakt med ena vårdnadshavaren kommer att se annorlunda ut på nya ort och därför finns det regler som strikt säger att vårdnadshavarna måste vara överens.

Men hur långt får man flytta vid gemensam vårdnad? Det är en fråga som många ställer sig och enligt lagen finns inget reglerat avstånd. Det som ska beaktas är barnets liv och att det inte skadas av flytten.

Delad vårdnad regler vid flytt

Ska du flytta med barn vid gemensam vårdnad viktigt att du dokumenterar både ditt och den andra vårdnadshavarens godkännande. Du får inte flytta med barn utan godkännande till vissa platser från den andra vårdnadshavaren. Om ingen dokumentation finns riskerar du att hamna i juridiska tvister.

Du skaffar samtycket från officiella Samhällsservice när barn ska flytta inom Sverige.

Börja med att ladda ner samtycke – flytta med barn inom Sverige

  1. Fyll i samtycket här
  2. Betala avgiften
  3. Spara handlingen

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök