Flyghälsointyg – för gravida och andra medicinska tillstånd

info@utrikesgruppen.se


OBSERVERA!

Flera länder och flygbolag kräver att du har med dig ett Fit to fly certifikat som visar att du är tillräckligt frisk för att flyga. Beställ en sådan handling online. Efter beställningen ska du sedan skriva ut dokumentet och ta med dig den till din läkare eller sjuksköterska för underskrift om intyg.

Köp reseförsäkring

Din resa blir tryggare om du har en reseförsäkring. Skulle något dåligt hända på destinationen är det tryggare med en försäkring för resor utomlands. Köp reseförsäkring innan avresan.

LÄS MER OM RESEFÖRSÄKRING HÄR.

Resenärer som flyger med ett medicinskt tillstånd eller resenärer som är gravida och ska flyga kan oftast utan några svårigheter resa som vanligt. Ibland kan flygbolag kräva ett ”Flyghälsointyg” av en resenär som har ett medicinskt tillstånd, nyligen haft en medicinskt tillstånd eller är gravid.

Ett flyghälsointyg bevisar att din läkare medger att du klarar av att resa med flyg om flygbolaget du reser med efterfrågar detta. Rekommendationer från flygbolagen är att du alltid ska kontrollera och rådgöra med din läkare om du är tillräckligt frisk för att flyga. Detta för din och andras säkerhet under flygresan.

Även om det finns flygrekommendationer efter ett medicinskt tillstånd så behöver det inte hindra dig från att flyga. Utan ibland kan du behöva bevisa för ditt flygbolag att du är tillräckligt frisk för att flyga. Var medveten om att du kan vara skyldig att anmäla ditt hälsotillstånd till ditt flygbolag.

Om flygbolaget du reser med kräver ett flyghälsointyg går detta att beställa av Utrikesgruppen och ska innehålla din reseinformation: datum och ort för avresa samt destination, vilket flygbolag samt flygnummer. Intyget ska skrivas under av din läkare med läkarens utlåtande.

Har du någon sjukdom bör du alltid kontrollera med det flygbolag du reser med om du utan problem får stiga ombord på flygplanet utan ett flyghälsointyg som visar att du är tillräckligt frisk för att flyga. Flygbolaget kan även erbjuda övrig assistans om du skulle behöva det.

Ett flyghälsointyg heter på engelska ”Fit to fly certificate”.

Flygbolagens regler skiljer sig åt för gravida

Om du inte har något läkarintyg kan flygbolaget kräva en undersökning av dig på resmålet. Om undersökningen är avgiftsbelagd kommer du att själv få stå för kostnaden. Observera att reglerna är olika beroende på vilket land du reser till samt med vilket flygbolag. Du bör därför kontakta landets ambassad du reser till för mer information samt kontakta ditt försäkringsbolag om vad som gäller för din resa.

Flyga med hosta

När du flyger med hosta måste du ta hänsyn till dina medresenärer annars är det i det flesta fall inte farligt att flyga med hosta. 

Flyga med influensa

Bara genom att flyga kan det orsaka förkylning eller annan influensa. Det finns emellertid enkla steg som kan vidtas för att göra flygningen mer uthärdlig. I de flesta fall är det säkert för passagerare att flyga med symtom som är förknippade med förkylning. Var medveten om att ett flygbolag kan stoppa passagerare som verkar vara mycket sjuka från att flyga, så kontrollera med ditt flygbolag att du får flyga.

Flyga med feber

Hög feber kan vara ett tecken på infektion som kan vara smittsam och kan förvärras under resans gång. Om du känner att din feber är på väg ned kan du borda planet, men använd din bästa bedömning. Är det en kort flygsträcka så klarar du dig bättre.

Flyga med förkylning

Kan man flyga med en förkylning? Det går för det mesta oftast bra men det kan bli lite tryck i öronen med tanke på trycket när man flyger. Du kan få ett läkemedel som öppnar upp luftvägarna i öron och näsa innan du ska flyga för att underlätta flygningen eller så kan du använda andra enklare nässprayer som finns på valfritt apotek som har samma funktion.

Flyga med lunginflammation

Ja, det är möjligt att flyga med lunginflammation, men din läkare kan dock råda dig att skjuta upp dina resplaner tills du mår bättre.

Flyga med blodförtunnande

Blodproppar uppstår när blodflödet stoppas. Att flyga på ett flygplan kan öka din risk för blodproppar. Att sitta stilla under längre perioder kan påverka blodcirkulationen och leda till utveckling av blodproppar. Rådgör med din läkare.

Flyga med 40 graders feber

Feber innebär att din kroppstemperatur blir högre än den normalt brukar vara. Du kan få feber i samband med flera andra infektioner. Rådgör alltid med din läkare om vad som är bäst för din resa.

Flyga med febrigt barn

Rådgör med läkare och kontrollera med ditt flygbolag om de tillåter att febriga barn får stiga ombord på flyget. 

Flyga efter operation

Beroende på vilken operation du har genomgått så gäller individuell bedömning vilket din läkare och ditt flygbolag kan svara på. Det finns ingen generell rekommendation efter operation. Ibland kan du behöva vänta med att flyga och i vissa fall redan samma dag.

Flyga efter blodpropp

Blodproppar uppstår när blodflödet stoppas. Att flyga på ett flygplan kan öka din risk för blodproppar. Att sitta stilla under längre perioder kan påverka blodcirkulationen och leda till utveckling av blodproppar. Rådgör med din läkare.

Flyga efter höftledsoperation

Om du har genomgått operation i höftleden kan detta orsaka dig smärta vid belastning och vila. En höftledsoperation kan ge dig en försämrad rörlighet och ibland en nedsatt funktionsförmåga. I ett flygplan blir du stillasittande och detta kan i vissa fall besvära personer som precis har genomgått en operation i höftleden.

Olika reserekommendationer för flygresor finns efter operation och är till för att undvika blodpropp. Rådgör med din läkare samt kontrollera med ditt flygbolag vad som krävs för att du ska få resa.

Flyga efter hjärtoperation

Varje flygbolag har sina egna bestämmelser om flygning efter operation. Kontrollera med ditt flygbolag innan du flyger, särskilt om du har haft en komplicerad operation. Om du har genomgått någon form av större operation, bör du också kontakta din kirurg eller läkare innan du flyger.

Flyga efter grå starr operation

Det är okej att flyga efter flesta fall av grå starr operation. Emellertid kan sällsynta komplikationer i operationen resultera i att du kan behöva avbryta dina reseplaner. Prata med din läkare om din grå starr operation samt ditt flygbolag om du har specifika resefrågor.

Flyga efter åderbråcksoperation

Om du har genomgått en åderbråcksoperation så utgör resande i ett flygplan inget särskilt hot utom den eventuella orörligheten med benen böjda i sittläge under en längre period. Inaktivitet i din rörelse kan orsaka minskat blodflöde genom benen, vilket kan resultera i ökad risk för att utveckla blodproppar under reseperioden. 

Flyga efter hjärnskakning

En hjärnskakning är en ”mild” till ”kraftig” traumatisk hjärnskada som inträffar när en yttre kraft får hjärnan att träffa kraften inuti skallen. Denna typ av skada uppkommer vanligen av bilolyckor, sportrelaterade skador, fall i marken och andra allvarliga händelser. Dessa hjärnskador betraktas oftast som ”lindriga” eftersom de vanligtvis inte är livshotande och patienter som råkat ut för hjärnskakning återhämtar sig vanligtvis inom några dagar eller veckor. Kontrollera med ditt flygbolag vad som krävs för att du ska få resa.

Flyga efter ögonoperation

Om du ska flyga efter att du har genomgått ögonoperation måste du först återhämta dig efter operationen. Återhämtningen är vanligtvis snabb, med det kan finnas begränsningar i för resor. Ta reda på hur snart du kan resa med flyga genom att kontakta din läkare samt det flygbolag du reser med.

Flyga efter hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt är många gånger än chockad händelse och om du har genomgått en operation bör du kontakta flygbolaget du reser med om det krävs dokumentation att du är tillräckligt frisk för att flyga. Kontakta även din läkare innan du ska flyga. 

Flyga efter axeloperation

Med enkla försiktighetsåtgärder kan du resa säkert. Att flyga efter en axeloperation är oftast helt okej. Om du hade genomfört någon form av operation, rekommenderas det att du alltid att pratar med ditt flygbolag och din läkare innan du flyger.

Flyga efter korsbandsoperation

Att flyga efter en korsbandsoperation utgör inga särskilda hinder men försiktighet (eller åtminstone lite förberedelser) bör du vidta innan du flyger. Flygplatser är notoriskt hektiska och ibland trånga platser. Det är människor som går vart som helst. De är ofta distraherade och går snett. De kan ha mycket bagage eller försöker tränga sig fram. Möjligheten att någon springer in i dig kan vara hög och kan leda till att du ytterligare skadar dig.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök