Flytta utomlands med barn – detta gäller enligt lagen

info@utrikesgruppen.se

Om ett barn har två vårdnadshavare får inte en av vårdnadshavare utan tillåtelse från den andra vårdnadshavaren flytta utomlands och inte heller ta med sig barnet på utlandsresa. Dessa regler gäller enligt Föräldrabalken och internationell rätt. Länder och flygbolag samt andra researrangörer har även krav på att vårdnadshavare ska kunna visa upp ett tillstånd att barnet får resa utomlands. Tillståndet kan du skaffa lite längre ned.

I svensk lag för barn gäller Föräldrabalken vilket anger att om ett barn har två vårdnadshavare ska båda gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta innebär såväl korta utlandsresor och flytt utomlands. Föräldrar måste tillsammans godkänna en eventuellt flytt utomlands med barnet.

Som vårdnadshavare får du inte flytta utomlands med barn om den andra vårdnadshavaren inte har godkänt det. Föräldern måste ge sitt samtyckte till flytten. Att olovligen bortföra ett barn kan vara ett brott enligt svensk och internationell lag.

Om barnet har en vårdnadshavare

En förälder som har ensam vårdnad har enligt lag rätt att semestra med barnet och flytta utomlands med barnet utan samtycke från den andre föräldern. Om den förälder som har ensam vårdnads ska skicka med sina barn utomlands med annan person, om barnet reser ensam – då krävs att vårdnadshavaren uppvisar ett tillstånd som styrker att barnet får lämna landet.

Tänk på att barnet bara har en laglig vårdnadshavare med den andre föräldern har umgängesrätt med barnet, ska detta lagligen beaktas. Det innebär att barnet enligt lagligt överenskommelse om umgänge normalt sätt inte kan befinna sig utomlands.

Skaffa obligatoriskt tillstånd när barnet ska flytta utomlands

Skaffa tillståndet ”samtycke – flytta med barn utomlands” här.

Skaffa det obligatoriska föräldramedgivandet här.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök