Flytta utomlands med barn i skolåldern – detta gäller

info@utrikesgruppen.se

Här finns information om vad som gäller när du ska flytta utomlands med barn i skolåldern. Det första du som vårdnadshavare ska tänka på är om den andra vårdnadshavaren har gett sitt samtycke till flytten utomlands. Om ett samtycke finns ska det med fördel dokumenteras. Länder kan komma att kräva att få se handlingar som styrker att båda vårdnadshavarna har gett sitt samtycke.

Här ansöker du om samtycke när du ska flytta utomlands med barn.

I Föräldrabalken anges det att båda vårdnadshavarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. En flytt utomlands är att anse som en stark personlig sak som båda vårdnadshavarna måste vara med och besluta om. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna ser till att följa de lagar och regler som finns, både i Sverige och utomlands.

Skaffa ett samtycke när ditt barn ska flytta utomlands. Ett samtycke visar att båda vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till att barnet får flytta utomlands. Båda vårdnadshavarna ska signera handlingen innan den blir giltigt. Om du planerar att sätta ditt barn i en skola utomlands kan skolan vilja se på samtycket innan registreringen är möjlig. Även gränskontroller och flygbolag kräver att du ska visa upp en handling som styrker att barnet ska flytta.

Samtycke för flytt utomlands med barn

Du skaffar samtycket för utlandsflytt med barn hos officiella Utrikesgruppen. I ansökan ska du ange vilket land barnet ska flytta till samt kontaktadressen. Du ska även ange med vem av vårdnadshavarna barnet ska flytta med. Tänk på att vara så detaljerad som möjligt om hur länge barnet ska flytta, exempelvis om det är en tillfällig flytt eller om det är en permanent flytt.

Det är alltid bra att samtycket ytterligare bestyrks hos en advokat så att inga internationella tvister kan uppstå. Myndigheter i andra länder och även i Sverige kontrollerar alltid minderårigas flytt utomlands extra noggrant för att minimera riskerna med att barn far illa ut.

Så ansöker du om samtycket
  1. Ansök online här
  2. Fyll i alla nödvändiga uppgifter
  3. Vårdnadshavarna ska skriva under
  4. Ta med samtycket till en advokat för bestyrkning av underskrifterna

Tänk på att båda vårdnadshavarna ska infinna sig personligen hos advokaten. En advokat kan inte bestyrka vårdnadshavarnas signaturer om inte de är på plats. Advokaten kontrollerar även legitimation så att samtycket överensstämmer med signaturerna och personuppgifterna på vårdnadshavarna.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök