Föräldramedgivande blankett PDF utfärdas av Utrikesgruppen

Här utfärdas föräldramedgivande blankett PDF
När minderåriga reser utomlands finns det vissa regler som man måste förhålla sig till. I den svenska föräldrabalken finns bestämmelser som anger att vårdnadshavare gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör ett minderårigt barn. För att bevisa att gemensamt beslut av vårdnadshavare existerar kan du beställa föräldramedgivande blankett.

Här beställer du föräldramedgivande blankett PDF.

Även andra länder har lagar och regler som resenärer ska förhålla sig till vid resor med minderåriga. Det är alltid landets regler som gäller. Det ligger på ditt ansvar att kontrollera vad som gäller när du ska resa till ett annat land.

I det svenska föräldrabalken och andra länders motsvarighet anges att du gör dig skyldig till egenmäktighet med barn om du mot den andra vårdnadshavarens vilja tar med dig barnet till ett annat land. Egenmäktighet med barn är ett brott som kan ge fängelse i högst ett år. Om brottet anses vara grovt kan fängelse i lägst sex månader och högst fyra år utdelas.

Föräldramedgivande blankett PDF

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ensamma, med en av föräldrarna eller annan person. Annan person kan exempelvis vara en kusin, farföräldrar, granne, tränare eller lärare m.m. När du beställer föräldramedgivandet ska du ange relation som den medföljande resenärer har till det minderåriga barnet.

Det är väldigt viktigt att bevisa att minderåriga har fått tillåtelse att resa utomlands från båda föräldrarna. Detta bevis hjälper länder att bekämpa den ökade handeln med barn, söka avvärja brott mot familjerätt och undvika svåra rättliga tvister över landsgränserna. En annan viktig del i att visa medgivande från båda föräldrar är att minska det höga antalet bortförande av barn i vårdnadstvister.

Föräldramedgivande är en resefullmakt som ger barnet rätt att resa på det sättet som uppgifterna i handlingen anger. Blanketten ges ut på engelska och svenska i samma handling och är på det sättet läsbar i hela världen.

Föräldramedgivande blanketten ska signeras av vårdnadshavare och bevittnas av två valfria personer.

Utrikesgruppen utfärdar föräldramedgivande blanketten

För att kunna beställa handlingen ska du ange uppgifter om minderårig, eventuell medföljande resenär, vårdnadshavare och avreseort samt destination. Du anger samtliga uppgifter online på webbplatsen. När du har angett samtliga krav på uppgifter får du bekräftelse på din beställning skickad till din e-postadress.

Viktiga länkar

>> Här beställer du föräldramedgivande blankett.
>> Om ditt barn har blivit bortförd.
>> Föräldramedgivandet är en trygghet för familjer.

Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

En tjänst från UG.se

Gör en destinationskoll här

Kontrollera att du uppfyller alla officiella inreseregler till ett land. Det är på ditt ansvar att ha koll på vilka regler som gäller för att du ska få resa.

Våra tjänster & dokument

För dig som behöver hjälp i olika ärendet så har vi samlat våra tjänster på en och samma plats

Kategorier

.

Senaste nyheter

Senaste reseguider

Eller sök i specifika huvudkategorier