Föräldramedgivande Exempel Mall Intyg Tillstånd Resa Barn

Skapa föräldramedgivande som gäller för barn som reser med en av vårdnadshavarna, annan person eller ensam.

info@utrikesgruppen.se

Behöver du en mall för föräldramedgivande för en minderårig barns resa?

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande online.

När barn reser på följande sätt enligt exempel nedan så är det viktigt att ha med sig ett föräldramedgivande för att styrka att barnet har tillstånd av vårdnadshavare att resa på det sätt barnet kommer att göra;

– Om barnet reser ensamt
– Om barnet reser med någon annan än sin vårdnadshavare
– Om barnet reser med endast en av sina vårdnadshavare

Ett föräldramedgivande är ett bevis på att det minderåriga barnet får resa enligt det exempel som ges i föräldramedgivandet. Mallen för föräldramedgivande ser ut på följande sätt.

Här presenteras ett exempel på hur texten är formulerad i föräldramedgivandet som enkelt beställs på vår webbplats. Texten är både i det svenska och engelska språket för att vara gångbar och godkänd världen över:

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande online.

Till den som detta berör,

Jag / vi föräldern / föräldrarna / vårdnadshavarna förklarar härmed mitt / vårt samtycke att min / vår dotter / son får delta på en resa utomlands med godkännande enligt
beskrivningen nedan;

To whom it may concern,

I/We the parent(s) / legal guardian(s) hereby declare my/our consent that my/our daughter/son can participate on a travel abroad with approval as described below;

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande online.

Information om resande barn: / Information about travelling child:

Förnamn: / Name:
Barnets förnamn
Efternamn: / Last name:
Barnets efternamn
Personnummer: / Personal ID-number – Eller/Or – Passnr / Passport No:
Barnets personnummer
Födelsedatum: / Date of birth:
Barnets födelsedatum

Reseinformation: / Travel details:

Hur reser barnet? / How will the minor travel?
Tur och retur / Roundtrip eller Enkelresa / One way
Avreseort: / Place of departure:
Vart reser barnet ifrån
Destination: / Destination:
Vart reser barnet till
Avresedatum: / Departure date:
Barnets avresedatum
Returresedatum: / Return date:
Barnets returresedatum

Resesällskap (utresa): / Travel companion (departure):

Kommer barnet att resa ensamt (utresa)? / Will the minor travel alone (departure)?
Nej / No eller Ja / Yes

Information om medföljande person (utresa): / Information about the accompanying person (departure):

Relation till barnet: / Relationship to child:
Exempelvis farbror
Förnamn: / Name:
Exempelvis farbrors namn
Efternamn: / Last name:
Exempelvis farbrors efternamn
Personnummer: / Personal ID-number – Eller/Or – Passnr / Passport No:
Exempelvis farbrors personnummer
Födelsedatum: / Date of birth:
Exempelvis farbrors födelsedatum

Resesällskap (hemresa): / Travel companion (return):

Kommer barnet att resa ensamt (hemresa)? / Will the minor travel alone (return)?
Nej / No eller Ja / Yes
Relation till barnet: / Relationship to child:
Exempelvis farbror
Förnamn: / Name:
Exempelvis farbrors namn
Efternamn: / Last name:
Exempelvis farbrors efternamn
Personnummer: / Personal ID-number – Eller/Or – Passnr / Passport No:
Exempelvis farbrors personnummer
Födelsedatum: / Date of birth:
Exempelvis farbrors födelsedatum

Information om vårdnadshavare 1: / Information about the legal guardian 1:

Finns det en vårdnadshavare 1? / Is there a legal guardian 1?
Ja / Yes
Förnamn: / Name:
Vårdnadshavaren eller mammas namn
Efternamn: / Last name:
Vårdnadshavaren eller mammas efternamn
Personnr: / Personal ID-no:
Vårdnadshavaren eller mammas personnummer
Födelsedatum: / Date of birth:
Vårdnadshavaren eller mammas födelsedatum
Bostadsadress: / Residential address:
Vårdnadshavaren eller mammas bostadsadress
E-post: / E-mail:
Vårdnadshavaren eller mammas e-postadress
Telefonnr: / Telephone no:
Vårdnadshavaren eller mammas telefonnummer

Information om vårdnadshavare 2: / Information about the legal guardian 2:

Finns det en vårdnadshavare 2? / Is there a legal guardian 2?
Ja / Yes
Förnamn: / Name:
Vårdnadshavaren eller pappas namn
Efternamn: / Last name:
Vårdnadshavaren eller pappas efternamn
Personnr: / Personal ID-no:
Vårdnadshavaren eller pappas personnummer
Födelsedatum: / Date of birth:
Vårdnadshavaren eller pappas födelsedatum
Bostadsadress: / Residential address:
Vårdnadshavaren eller pappas bostadsadress
E-post: / E-mail:
Vårdnadshavaren eller pappas e-postadress
Telefonnr: / Telephone no:
Vårdnadshavaren eller pappas telefonnummer

Klicka här för att beställa ett föräldramedgivande online.

info@utrikesgruppen.se

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök