Oggolaanshaha safarka ee carruurta aan qaangaarin

Shuruudaha lagu xiro oggolaanshaha waalidka markay carruur aan qaangaarin safrayaan

Warqadda oggolaanshaha waalidka waxay khuseysaa carruur aan qaangaarin ee la safraya mid ka mid ah mas’uulhayayaasha, qof aan ahayn waalidkood ama keligood. Dalalka iyo shirkadaha dayuuradaha waxay leeyihiin shuruud ah ruqsad oggolaansho waalid oo ay tahay in la tuso shirkadda dayuuradaha ama marka la yimaado dalka lagu socday. Haddaan warqadda oggolaanshaha waalidka la haynin, safarka su’aal ayaa ka iman karta waana la joojin karaa.

Halkaan waxaad ka dalbanaysaa warqadda oggolaanshaha waalidka oo muujinaysa mas’uulhayaha kale oggolaanshihiisa safarka iyo/ama muujinaysa oggolaanshaha safarka ee labada mas’uulhaye.

Kontoroollo

Dalalka waxay carruurta safraysa ku xiraan shuruud ah warqad oggolaansho waalid, taasoo loo doonayo sababo ay ka mid yihiin la dagaalanka ka ganacsiga carruurta, ka hortagga dembiyada ku xadgudubka xeerarka qoyska, ka fogaanshaha murannada sharci ee cakiran ee caalamiga ah iyo yaraynta kiisaska la baxsiga carruurta ee la xiriira murannada ku taxaluqa haynta mas’uulyadda sharciyeed ee carruurta.

Saraakiisha kontoroollada xudduudka si taxaddar leh ayay u ilaaliyaan carruurta safraysa, si looga hortago in carruurta dalka looga saaro iyadoon mas’uulhayayaashu raalli ka ahayn.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Waxaa lagu soo saaraa 30 daqiiqo gudahood
Maaraynta ruqsada oggolaanshaha waalidka waxay dhacdaa waqti kasta. Markaad dalbato warqadda oggolaanshaha waalidka waxaa ruqsada lagugu soo saarayaa 30 daqiiqo gudahood. Warqadda oggolaanshaha waalidka waa inay ku saxiixnaadaan mas’uulhayayaasha iyo laba qof oo markhaati ah. Markhaatigu qof kasta ayuu noqon karaa.
Sidaas ayaad ku dalbanaysaa warqadda oggolaanshaha waalidka

– Ku dalbo online

– Ku buuxi macluumaadka oo dha

– Bixi lacagta

– Warqadda oggolaanshaha waalidka waxaa lagu soo dirayaa cinwaanka e-mailkaaga

Ruqsada waxaa lagu maaraynayaa oo lagu soo dirayaa 30 daqiiqo gudahood.

Sök