Föräldramedgivande – resa med barn

Krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa

Glöm inte tillståndet föräldramedgivandet när minderåriga ska resa utomlands. Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande som ska uppvisas till flygbolaget eller i landet ett barn reser till. Inresa i landet kan ifrågasättas och stoppas om föräldramedgivande saknas.

Föräldramedgivandet är ett tillstånd som gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Här beställer du föräldramedgivandet som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller som visar båda föräldrarnas / vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Kontroller

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Utfärdas inom 30 minuter
Hantering av tillståndet föräldramedgivande sker dygnet runt. När du ansöker om föräldramedgivandet utfärdas tillståndet till dig inom 30 minuter.
Föräldramedgivandet utfärdas enbart av Utrikesgruppen

Begreppet ”föräldramedgivande” introducerades av Utrikesgruppen 2019 och tydliggör vad tillståndet är: ett medgivande från föräldrar. I samband med introduktionen började ”föräldramedgivande” marknadsföras till resenärer som enklare skulle få rätt information för att kunna förhålla sig till internationella regler vid resor med barn.

Föräldramedgivande som utfärdas av Utrikesgruppen har en garanti för handlingens juridiska giltighet.

Utrikesgruppen är den aktör som uppdaterar alla regler för föräldramedgivande som gäller för varje land. Utrikesgruppen investerar betydande resurser för att säkerställa internationell säkerhet för barn, vilka leder till säkrare resor för minderåriga och upprätthållandet av föräldrarnas rättigheter över landsgränserna.

Frågor och svar

Hur länge är föräldramedgivandet giltigt?
Föräldramedgivandet är giltigt för hela reseperioden.

När kan jag beställa ett föräldramedgivande?
När som helst innan avresan.

Hur lång tid tar det att få föräldramedgivandet?
Handläggningen sker inom 30 minuter.

Vad kostar ett föräldramedgivande?
Avgiften är 540 kr per barn.

Vilka kan bevittna vårdnadshavarnas underskrifter?
Vem som helst över 18 år kan bevittna vårdnadshavarnas underskrifter, dock ej vårdnadshavarna eller registrerad medföljande resenär.

Information om föräldramedgivande

Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan. Detta har de flesta länder som krav.

Föräldramedgivandet ska skrivas under av föräldrarna och bevittnas av två valfria personer. Du har även möjlighet att kontrollera med myndigheterna eller med ländernas ambassad eller konsulat om vad som gäller.

Mallen för föräldramedgivande är ett dokument från Utrikesgruppen som är gångbar i hela världen och används för resor med: flygplan, bil, båt, buss eller annat fordon.

Tänk på att om du är medborgare eller har uppehållstillstånd i landet du ska resa till kan landets regler gälla vid utresa.

Bortförda barn

Vad händer om ditt barn har förts bort till ett annat land?

LÄS MER HÄR

Publikationer

Här finns mer information som ska bidra till ökad kunskap om barns rättigheter och deras säkra resor utomlands

JÄMSTÄLLDSMYNDIGHETEN – BARN OCH UNGA TVINGAS SJÄLVA TA ANSVAR FÖR ATT INTE BLI BORTFÖRDA

EN TRYGGHET FÖR BARNFAMILJER

Beställ föräldramedgivande i god tid före avresan för att säkerställa att fullmakten förblir korrekt.

Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande när en minderårig ska resa och som ska uppvisas innan inresa till ett land eller innan ombordstigning på ett flyg.

I denna tabell kan du se vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till.

Läs tabellen här.

Om du ska resa själv med ett barn som är minderårigt beställer du ett föräldramedgivande som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller ett intyg som visar båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till resan.

När du beställer ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i som finns i beställningsformuläret. Klicka på ”gå vidare till beställning” för att stegvis fylla i samtliga uppgifter.

Ett föräldramedgivande är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
resa ensam
resa med en förälder
resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikesgruppen med samtycke från
en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande per barn. Ett föräldramedgivande utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Föräldramedgivandet ibland även kallat målsmansintyg, signeras av vårdnadshavarna och två valfria personer som är över 18 år som ska bevittna vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar i föräldramedgivandet.

Ett målsmansintyg är det samma som ett föräldramedgivande.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt för resa med barn och / eller resa med andras barn. Föräldramedgivande / fullmakt ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Det går bra att beställa ett föräldramedgivande utan svenskt personnummer.

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument så att det ska vara läsbart för myndigheter på destinationen.

För att erhålla tillståndet föräldramedgivande är priset 540 kronor. 

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav. Utrikesgruppen utfärdar inte  föräldramedgivande blankett gratis. Du måste själv bekosta avgiften när minderårig ska resa. Staten finansierar inte minderårigas utrikesresor och det finns inga skattemedel avsatta för dessa handlingar.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Efter betalning levereras föräldramedgivandet till den e-postadress du uppger i din beställning.

Mall för föräldramedgivande sammanställs av Utrikesgruppen och mallen kommer sedan att sändas över till den e-postadress du anger i beställningen. Beställ din mall för föräldramedgivande redan idag.

Föräldramedgivandet har en begränsad giltighetstid och gäller enbart för en resa. Föräldramedgivandet gäller för både tur- och returresan.

Om du ska resa med andras barn måste du ha ett godkännande från vårdnadshavarna. Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i föräldramedgivandet du beställer online. I föräldramedgivandet anger vårdnadshavarna dig som medresenär till barnet.

När du ska resa med andras barn kan du gemensamt med vårdnadshavarna beställa ett föräldramedgivande.

Ett föräldramedgivande är sammanställd information i ett intyg  som innehåller uppgifter om minderårig, föräldrar, medföljande resenär och information om destinationen. Intyget visar att föräldrar ger minderårig tillåtelse att resa. Det är du som lämnar uppgifterna. Kontrollera därför noga att du lämnar rätt uppgifter. Utrikesgruppen sammanställer endast information till ett intyg.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret i beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen och resan.

Ett föräldramedgivande är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar och sammanställer uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år. 

Det är viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

När privatpersoner som genom Svenska Utrikesgruppen AB (www.utrikesgruppen.se) erlägger avgift för tillståndet föräldramedgivande sker köpet genom Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ett föräldramedgivande tillverkas och/eller utvinns på beställning och är anpassad och skräddarsydd för just denna användare för just det föräldramedgivande som köpet avser. I paragraf 11 regleras undantag från ångerrätten enligt följande:

  1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts
  2. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel

Genom ett köp godkänner du som köpare dessa villkor samt att tjänsten påbörjas under ångerfristen samt att du som köpare avsäger dig ångerrätten.

Så beställer du ett föräldramedgivande
  1. Beställ online
  2. Fyll i samtliga uppgifter
  3. Betala
  4. Föräldramedgivandet skickas till din e-postadress

 

Vanlig leverans tar 30 minuter att expediera.

Sök