FÖRÄLDRAMEDGIVANDE – RESA MED BARN

Föräldramedgivande för resor med barn

Många länder i världen har krav på föräldramedgivande som minderåriga ska visa upp innan man kommer in i landet. Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar. Om föräldramedgivande saknas kan resan ifrågasättas och i värsta fall stoppas.

Här beställer du föräldramedgivandet som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller som visar båda föräldrarnas / vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen av bortförande av barn i vårdnadstvister.

Utrikesgruppen rekommenderar att minderåriga har med sig ett föräldramedgivande för resor till alla länder i världen. Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Föräldramedgivandet utfärdas inom 2 dagar

Föräldramedgivandet utfärdas efter att vi har mottagit er betalning och oftast kan vi utfärda dokumentet redan samma dag.

Behöver du ett föräldramedgivande akut?

Om du är i akut behov av ett föräldramedgivande kan du beställa ett omgående av oss. Kontakta oss på e-postadress: info@utrikesgruppen.se. I ämnesfältet skriver du: Föräldramedgivande akut. Skriv också när du behöver föräldramedgivandet.

Vår kundtjänst är oftast öppen på obekväma tider för att du som befinner dig i en annan tidszon ska kunna få hjälp och assistans när du behöver det.

KRAV FÖRÄLDRAMEDGIVANDE – TABELL – LAND FÖR LAND

I denna tabell kan du se vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till.

LÄS TABELLEN HÄR

VAD ÄR ETT FÖRÄLDRAMEDGIVANDE

Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan.

Föräldramedgivandet ska skrivas under av föräldrarna.

Om du ska resa själv med ett barn som är minderårigt kan du ha med dig ett intyg som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller ett intyg som visar båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Innan du beställer ett föräldramedgivande kan du kontrollera vilka krav som gäller i det landet ni ska resa till har. Du kan läsa vår tabell eller ringa myndigheterna i det land du ska resa till.

När du beställer ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i som finns i beställningsformuläret. Klicka på ”gå vidare till beställning” för att stegvis fylla i samtliga uppgifter.

Ett föräldramedgivande är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
-resa ensam
-resa med en förälder
-resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikesgruppen med samtycke från
-en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
-båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande per barn. Ett föräldramedgivande utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Föräldramedgivandet ibland även kallat målsmansintyg, signeras av personal hos Utrikesgruppen. Två valfria personer som är över 18 år ska även bevittna vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar i föräldramedgivandet.

Ett målsmansintyg är det samma som ett föräldramedgivande.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt för resa med barn och / eller resa med andras barn. Föräldramedgivande / fullmakt ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Föräldramedgivande gäller för ensamresande barn.

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

För att erhålla ett föräldramedgivande är priset 320 kronor.

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Våra intyg har en begränsad giltighetstid.

D.v.s intyget gäller enbart för en resa.

Föräldramedgivandet levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ett föräldramedgivande är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar och sammanställer uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar, namnteckning från personal hos Utrikesgruppen samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år. 

Föräldramedgivandet visar att barnet har rätt att resa på det sätt som anges av vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas beställning av föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande kan man uppvisa ut i fall att tvivel och frågeställningar uppkommer gällande barnets resa. Detta intyg kan man ha med sig om man ska resa med barn eller om man ska resa med annans barn.

Utrikesgruppen sammanställer enbart uppgifterna som anges i beställningen till ett dokument. Det är också viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

I denna tabell kan du se vilka krav, lagar eller rekommendationer som gäller i det landet ett barn eller en minderårig ska resa från / till.

Krav i länderna: Olika länder har olika krav. Många länder kräver ett föräldramedgivande och du kan kontrollera detta i vår tabell. Om information saknas för ett specifikt land betyder det inte att regler om föräldramedgivande inte finns, utan att myndigheter etc. från respektive land ännu inte har lämnat uppgifter eller att informationen kontrolleras av Utrikesgruppen och kommer att uppdateras inom kort.

Krav hos flygbolagen: När du reser med flyg bör du kontrollera med flygbolaget om de kräver ett föräldramedgivande före avresan. Många flygbolag kräver att ett föräldramedgivande presenteras och olika flygbolag har olika regler.

För ytterligare information kan du kontakta Utrikesgruppen på info@utrikesgruppen.se och ambassaden för det landet den minderåriga ska resa till.

Om du ska resa med annans barn måste du ha ett godkännande av vårdnadshavarna. Utrikesgruppen kan inte på din begäran godkänna resor utan det är vårdnadshavarna som bestämmer detta. Ska du resa och ha med dig andras barn är det vårdnadshavarna som måste godkänna en resa för sina barn.

Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i föräldramedgivandet man kan beställa online. I föräldramedgivandet anger vårdnadshavarna dig som medresenär till barnet.

När du ska resa med andras barn kan du gemensamt med vårdnadshavarna beställa ett föräldramedgivande som är ett intyg för resor med barn.

Utrikesgruppen ger ut ett föräldramedgivande och samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret vid beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen.

Vi har sammanställt en tabell över vilka krav, lagar och rekommendationer varje land har. Informationen kommer från respektive lands ambassad och myndigheter. Informationen uppdateras kontinuerligt med reservation för ändringar är det alltid bra att kontakta ambassaden.

Konsumenter som önskar beställa ett föräldramedgivande från Svenska Utrikesgruppen kan kontrollera kraven i vår tabell och med mottagarlandet.

Vi rekommenderar att man använder Utrikesgruppens föräldramedgivande som innehåller alla nödvändiga uppgifter samtliga länder i vår tabell kräver. Om ett land har ytterligare krav så står det angivet i tabellen.

Om du skriver ett eget föräldramedgivande, kom då ihåg att få med korrekt uppgifter varje land kräver. Du kan även kontrollera med ambassaden eller flygbolaget om vad som ska stå i ett föräldramedgivande.

Om du är osäker eller har fler frågor om reglerna i landet kan du kontakta oss på info@utrikesgruppen.se.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB agerar på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Vanliga destinationer med barn utomlands

Spanien

Kosovo

Irak

Spanien

Kosovo

Irak

Grekland

Balkan

Italien

Holland

Frankrike

USA

Turkiet

Thailand

Dubai

Bosnien

Spanien

Ryssland

SÅ BESTÄLLER DU ETT FÖRÄLDRAMEDGIVANDE

Du fyller i samtliga uppgifter som finns i formuläret, där efter framställer Utrikesgruppen föräldramedgivandet som sedan kommer att skickas till den e-postadress du anger i formuläret. 

Du måste betala innan vi framställer föräldramedgivandet. 

RESA UTOMLANDS MED BARN

Föräldramedgivandet gäller specifikt för minderårigas utlandsresor.