Föräldramedgivande – för resor med barn

Om du ska resa själv med ett barn som är minderårigt kan det krävas ett intyg som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller ett intyg som visar båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Innan du beställer ett föräldramedgivande bör du kontrollera vilka krav myndigheterna i det landet ni ska resa till har. Du kan ringa myndigheterna i det land du ska resa till eller till landets närmaste ambassad.

När du beställer ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i som finns i beställningsformuläret. Klicka på ”gå vidare till beställning” för att stegvis fylla i samtliga uppgifter.

Ett föräldramedgivande är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
-resa ensam
-resa med en förälder
-resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikesgruppen med samtycke från
-en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
-båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande per barn. Ett föräldramedgivande utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Föräldramedgivandet ibland även kallat målsmansintyg, signeras av personal hos Utrikesgruppen. Två valfria personer som är över 18 år ska även bevittna vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar i föräldramedgivandet.

Ett målsmansintyg är det samma som ett föräldramedgivande.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt för resa med barn och / eller resa med andras barn. Föräldramedgivande / fullmakt ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Vårt föräldramedgivande gäller även för ensamresande barn.

Flyga ensam barn? Vårt föräldramedgivande gäller även för barn som flyger ensamma.

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

För att erhålla ett föräldramedgivande från Svenska Utrikesgruppen AB är priset 320 kronor.

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in till Svenska Utrikesgruppen AB.

Våra intyg har en begränsad giltighetstid.

D.v.s intyget gäller enbart för en resa.

Föräldramedgivandet levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ett föräldramedgivande är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar och sammanställer uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar, namnteckning från personal hos Utrikesgruppen samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år. 

Föräldramedgivandet visar att barnet har rätt att resa på det sätt som anges av vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas beställning av föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande kan man uppvisa ut i fall att tvivel och frågeställningar uppkommer gällande barnets resa. Detta intyg kan man ha med sig om man ska resa med barn eller om man ska resa med annans barn.

Det är på vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas ansvar att kontrollera om ett föräldramedgivande behövs för in- eller utresa i annat land. Utrikesgruppen sammanställer enbart uppgifterna som anges i beställningen till ett dokument. Det är också viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

För resor med barn rekommenderar vi att man kontaktar ambassaden till det land barnet ska resa. Om ett land reglerar barns resor kommer ambassaden att kunna svara på detta. Olika regler gäller för olika länder.

Om du ska resa med annans barn måste du ha ett godkännande av vårdnadshavarna. Svenska Utrikesgruppen kan inte på din begäran godkänna resor utan det är vårdnadshavarna som bestämmer detta. Ska du resa och ha med dig andras barn är det vårdnadshavarna som måste godkänna en resa för sina barn.

Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i föräldramedgivandet man kan beställa online. I föräldramedgivandet anger vårdnadshavarna dig som medresenär till barnet.

När du ska resa med andras barn kan du gemensamt med vårdnadshavarna beställa ett föräldramedgivande som är ett intyg för resor med barn.

Utrikesgruppen ger ut ett föräldramedgivande och samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret vid beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen.

Om vårdnadshavaren/vårdnadshavarna vill så går det att göra i ordning en egen handling som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna samtycker till barnets resa.

Om ni gör i ordning ett eget dokument bör ni tänka på att få med samtliga uppgifter så som uppgifter om avreseort, destination, datum för avgång och hemresa, personuppgifter för barnet samt vårdnadshavaren/vårdnadshavarna personuppgifter och medresenärens uppgifter. Ni kan även anteckna andra uppgifter som ni kan anta är nödvändiga att ha med i intyget.

Konsumenter som önskar beställa ett föräldramedgivande från Svenska Utrikesgruppen bör kontrollera med mottagarlandet om våra utfärdande föräldramedgivanden godtas annars kan intyget vara verkningslöst.

Enklast är att kontakta ambassaden till det land barn ska resa för mer information.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att utnyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Utrikesgruppen och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Utrikesgruppen är ingen ambassad eller något konsulat och har heller inte blivit tilldelad tjänsterna som återfinns på webbplatsen utan bolaget agerar istället på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.