Utrikesgruppen

Utrikesgruppen

Föräldramedgivande – resa med barn

BESTÄLL I GOD TID FÖRE AVRESAN

Länder har krav på föräldramedgivande som ska uppvisas i landet ett barn reser till. Inresa i landet kan ifrågasättas och stoppas om föräldramedgivande saknas.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Här beställer du föräldramedgivandet som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller som visar båda föräldrarnas / vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Krav på föräldramedgivande

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Ta alltid med föräldramedgivandet för resor till alla länder i världen. Det är en säkerhet för dig som vårdnadshavare och ditt eget barn. Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Föräldramedgivandet utfärdas inom 1 dag

Föräldramedgivandet utfärdas efter att vi har mottagit din betalning och tar en arbetsdag. Föräldramedgivandet skickas till din e-postadress i en PDF som du ska skriva ut.

Behöver du föräldramedgivande akut?

Om du är i akut behov av ett föräldramedgivande kan du beställa ett omgående av oss. Kontakta oss på e-postadress: info@utrikesgruppen.se. I ämnesfältet skriver du: Föräldramedgivande akut. Skriv också när du behöver föräldramedgivandet.

Vår kundtjänst är oftast öppen på obekväma tider för att du som befinner dig i en annan tidszon ska kunna få hjälp och assistans när du behöver det.

Krav på föräldramedgivande – Tabell – Land för Land

I denna tabell kan du se vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till.

LÄS TABELLEN HÄR

Vad är ett föräldramedgivande?

Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan.

Föräldramedgivandet ska skrivas under av föräldrarna och bevittnas av två valfria personer.

Beställ föräldramedgivande i god tid före avresan för att säkerställa att fullmakten förblir korrekt.

Länder har krav på föräldramedgivande när en minderårig ska resa och som ska uppvisas innan inresa till ett land eller innan ombordstigning på ett flyg.

Om du ska resa själv med ett barn som är minderårigt beställer du ett föräldramedgivande som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller ett intyg som visar båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande till resan.

När du beställer ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i som finns i beställningsformuläret. Klicka på ”gå vidare till beställning” för att stegvis fylla i samtliga uppgifter.

Ett föräldramedgivande är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
resa ensam
resa med en förälder
resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikesgruppen med samtycke från
en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande per barn. Ett föräldramedgivande utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Föräldramedgivandet ibland även kallat målsmansintyg, signeras av vårdnadshavarna och två valfria personer som är över 18 år som ska bevittna vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar i föräldramedgivandet.

Ett målsmansintyg är det samma som ett föräldramedgivande.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt för resa med barn och / eller resa med andras barn. Föräldramedgivande / fullmakt ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Föräldramedgivande gäller för ensamresande barn.

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument så att det ska vara läsbart för myndigheter på destinationen.

För att erhålla ett föräldramedgivande är priset 450 kronor.

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning kommer vi inte att skicka ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in.

Föräldramedgivandet har en begränsad giltighetstid och gäller enbart för en resa.

Föräldramedgivandet levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ett föräldramedgivande är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar och sammanställer uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar, namnteckning från personal hos Utrikesgruppen samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år. 

Föräldramedgivandet visar att barnet har rätt att resa på det sätt som anges av vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas beställning av föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande kan man uppvisa ut i fall att tvivel och frågeställningar uppkommer gällande barnets resa. Detta intyg kan man ha med sig om man ska resa med barn eller om man ska resa med annans barn.

Utrikesgruppen sammanställer enbart uppgifterna som anges i beställningen till ett dokument. Det är också viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

Länder har krav på föräldramedgivande när barn reser. I denna tabell kan du se vilka krav, lagar eller rekommendationer som gäller i det landet ett barn eller en minderårig ska resa från / till.

För ytterligare information kan du kontakta Utrikesgruppen på info@utrikesgruppen.se och ambassaden för det landet den minderåriga ska resa till.

Om du ska resa med andras barn måste du ha ett godkännande från vårdnadshavarna. Ett godkännande från vårdnadshavarna kan skriftligen anges i föräldramedgivandet du beställer online. I föräldramedgivandet anger vårdnadshavarna dig som medresenär till barnet.

När du ska resa med andras barn kan du gemensamt med vårdnadshavarna beställa ett föräldramedgivande.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret vid beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen. För ett exempel på föräldramedgivande kan du googla på ordet föräldramedgivande så hittar du exempel på bild i googles sökresultat.

Här finns en tabell över vilka lagar och krav varje land har på föräldramedgivande. Informationen kommer från respektive lands ambassad och myndigheter. Informationen uppdateras kontinuerligt med reservation för ändringar är det alltid bra att kontakta ambassaden.

Konsumenter som önskar beställa ett föräldramedgivande från Svenska Utrikesgruppen kan kontrollera kraven i vår tabell och med mottagarlandet.

Vi rekommenderar att man använder föräldramedgivandet som innehåller alla nödvändiga uppgifter samtliga länder i tabellen kräver. Om ett land har ytterligare krav så står det angivet i tabellen.

Om du skriver ett eget föräldramedgivande, kom då ihåg att få med korrekt uppgifter varje land kräver. Du kan även kontrollera med ambassaden eller flygbolaget om vad som ska stå i ett föräldramedgivande.

Om du är osäker eller har fler frågor om reglerna i landet kan du kontakta oss på info@utrikesgruppen.se.

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla oss på info@utrikesgruppen.se

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Svenska Utrikesgruppen AB och via webbplatsen representeras helt i privat regi. Svenska Utrikesgruppen AB agerar på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Välkommen till Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Så beställer du ett föräldramedgivande

Du fyller i samtliga uppgifter som finns i formuläret, där efter framställer Utrikesgruppen föräldramedgivandet som sedan kommer att skickas till den e-postadress du anger i formuläret. 

Du måste betala innan vi framställer föräldramedgivandet.

Resa utomlands med barn

Föräldramedgivandet gäller specifikt för minderårigas utlandsresor.