Försäkring för någon som är besökande i Sverige

info@utrikesgruppen.se

Information om besöksförsäkring
Försäkring för besökande på turistvisum i Europa är ett krav. För att få kunna resa i Europa eller Sverige måste besökaren vara försäkrad med en besöksförsäkring. Kravet gäller för besökare som kommer från ett land utanför EU. En besöksförsäkring är en medicinsk försäkring.

En försäkring för utländsk medborgare går att beställa här. Försäkringen täcker kostnader som kan uppkomma om besökaren i Sverige eller Europa behöver akut läkarvård. Besöksförsäkringen gäller i hela Schengenområdet oavsett var besökaren tillfälligt befinner sig.

Besöksförsäkringen är en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker transport till hemlandet vid dödsfall eller på grund av medicinska skäl. Enligt kraven för inresa och visum i Sverige och Europa ska besöksförsäkringen täcka kostnader upp till 30 000 euro (cirka 300 000 SEK), vilket besöksförsäkringen gör.

En reseförsäkring för turist som besöker Sverige är förutom kraven mycket viktigt att ha. Skulle en utländsk person bli sjuk får besökaren inte ta del av allmän sjukvård. Bland annat därför finns kravet på att besöksförsäkringen ska inskaffas innan ansökan om visum.

Försäkring för utländska gäster

Försäkring för besökare till Sverige gäller för utländska besökare. Försäkringen benämns ibland incoming försäkring. En incoming försäkring och besöksförsäkring är detsamma men med två olika benämningar.

I tabellen här kan du läsa vad som gäller för medborgare som kommer från andra länder och ska besöka Sverige eller Europa. Tabellen visar vad som gäller för olika länder. Du kan även kontrollera med Migrationsverket eller Sveriges ambassad.

info@utrikesgruppen.se

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Senaste nytt

Skapa ett föräldramedgivande snabbt och enkelt online. Gäller för barn som reser med en vårdnadshavare, någon annan än sina vårdnadshavare eller ensam.

Sök